MENY

"Strata" blir Arkeologisk museums nye tilbygg

Statsbygg har besluttet å gi kontrakten for prosjektering av tilbygget ved Arkeologisk museum i Stavanger til Tupelo arkitektur / Narud Stokke Wiig AS med rådgivere. Deres løsningsforslag ”Strata” ble det foretrukne konseptet.

Arkeologisk museum ved UiS skal utvides, og Statsbygg har gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for rådgivergrupper bestående av arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører innen bygg, varme/ventilasjon/sanitær og elektro.

Siden juryen avsluttet sitt arbeid i juni, har Statsbygg vært i forhandlinger med de tre vinnerne om organisering, gjennomføringsevne og pris, for å avgjøre hvilket forslag man skulle jobbe videre med. Forhandlingene er nå avsluttet, og Statsbygg har altså besluttet å tildele kontrakt til dem som stod bak løsningsforslaget ”Strata”.

Juryen sier følgende om vinnerkonseptet:
"Strata er et meget godt prosjekt. Det er overbevisende løst både med hensyn til omgivelser og bysituasjon, og med hensyn til funksjonalitet og sikkerhet for museet.”

"Bygningen består av tre høye hovedetasjer med en innskutt messanin over en mindre del av plan 2. Det er vist vakre fasadeoppriss. Volumene er tydelige og avklarte, og markerer seg med vilje og egenart i bysituasjonen. Den nye bygningen former et helhetlig museumsanlegg som er åpent og inviterende mot både Peder Klows gate og Erlands gate. Nybygget er utformet med respekt for dagens bygninger, og tilfører eksisterende inngangsbygg et løft og en ny verdighet ved å hegne om og framheve de kvalitetene som bygget har."

• Les hele juryrapporten.
• Les om juryens sammensetning og evalueringskriteriene.
• Se også Arkeologisk museum sine nettsider.

Statsbygg vil sammen med rådgivergruppen til “Strata” nå gå i gang med skisseprosjektet. Oppstart og gjennomføring av prosjektet er avhengig av Stortingets beslutning, og det er ikke satt en dato for byggestart.