MENY

– Strukturmelding som forventet

Strengere krav til master- og doktorgradsprogram og strengere krav til universitetsstatus er hovedtrekkene i den nye strukturen for høyere utdanning som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte på en pressekonferanse onsdag 25. mars.

– Dette er som forventet. Vi har også merket oss at statsråden går inn for en ny ledelsesmodell, med ansatt rektor som hovedregel, konstaterer rektor Marit Boyesen ved UiS.

I dag er valgt rektor normalordningen i universitets- og høgskolesektoren.

Kvalitetskriteriene
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen påpekte at kvalitetskriteriene departementet har lagt vekt på i arbeidet med strukturmeldingen er

  • antall årsverk med førstestilling som doktorgrad eller lignende
  • studentrekruttering
  • studenters tidsbruk og fullføring
  • publisering av ny forskning
  • eksterne inntekter
  • størrelse på doktorgradsprogram
  • samspill med samfunnet
  • internasjonal orientering

– Men selv om det er disse kriteriene vi har lagt vekt på, og fortsatt kommer til å legge vekt på, vil det være rom for skjønn, understreket statsråden på pressekonferansen.

Krav til doktorgradsprogram
Torbjørn Røe Isaksen lettet også litt på sløret med hensyn til hvilke krav som vil bli stilt til doktorgradsprogam.

Flere studenter på programmene, flere ferdigutdannede kandidater og utdanningsinstitusjonene må tilby doktorgradsprogram i fire sentrale fag som dekker den faglige profilen til institusjonen.

Flere kan bli universitet
Regjeringen opphever den såkalte frysen i strukturen.

– Det betyr at høgskoler igjen kan søke om å få bli universitet, men samtidig skjerper vi kravene for å få en slik godkjenning, sa kunnskapsministeren.

Høgskoler som vil bli universitet må dokumentere at de har minst 15 studenter per doktorgradsprogram over tid. De må også dokumentere at minst to av doktorgradsprogrammene uteksaminerer i gjennomsnitt fem kandidater per år over en treårsperiode.

Regjeringen viderefører dagens krav om at en høgskole må kunne tilby doktorgradsutdanning i fire fag alene for å bli universitet eller vitenskapelig høgskole.

Det nye er at doktorgradsutdanningene må dekke faglige hovedområder.

Flere utfordringer
Røe Isaksen sa seg fornøyd med at sektoren har svart på regjeringens oppfordring om å slå sammen institusjoner.

– 14 institusjoner vil bli til 5. Og dette er bare slutten på begynnelsen, sa han og viste et kart over hvilke institusjoner som allerede har fusjonert og institusjonene som har fusjoneringsplaner.

Han påpekte også at framtidens plassering i terrenget avklares på grunnlag av kvalitetskriteriene.

– De største kan fortsette alene. Det samme vil gjelde for flere vitenskapelige høgskoler. Noen må vurderes på nytt etter en tid. Andre må vi fortsette prosessen med, særlig på Vestlandet, sa han.

Strukturmeldingen i sin helhet presenteres fredag 27. mars etter at den har vært behandlet i statsråd.

departementets hjemmeside kan du lese flere detaljer fra pressekonferansen.

Portrett av Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsministeren presenterte hovedtrekkene i strukturmeldingen på en pressekonferanse onsdag 25. mars.