MENY

Strykprosentene radikalt ned i matematikk og fysikk ved UiS

Strykprosenten i matematikk og fysikk har gått radikalt ned for første års bachelorstudenter på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

I  fysikk er strykprosenten gått ned med 40 prosent mens det er 12 prosent mindre stryk i matematikk. I tillegg er gjennomsnittskarakterene vesentlig bedre i år med betydelig flere A- og B-karakterer.

Det var mellom 350 og 400 studenter om tok eksamen i de to fagene i desember i fjor.

- Dette er en gledelig utvikling, sier fungerende dekan Tore Wiig, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. I vårt arbeid for å få ned strykprosenten er det viktig at kvalitetskravene opprettholdes.

- Det er mange faktorer som bidrar til at de sterkt forbedrede resultatene. 1. klasses samhold som vi lanserte for tre år siden har bidratt positivt både faglig og sosialt. Studentene får en effektiv repetisjon i mindre grupper i matematikk og fysikk og starter opp noen dager før den offisielle semesteråpningen og blir dermed sveiset sammen på et tidlig tidspunkt.

- Det er også mye som tyder på at studentene i år er flinkere og har bedre forkunnskaper. Deler av studiet i petroleumsteknologi var i 2006 det vanskeligste å komme inn på med en poenggrense på 63,8. Det har vi aldri vært i nærheten av før.

- Før eksamen i fjor høst innførte fakultetet det vi kalte Orakeltjeneste for studentene i matematikk og fysikk. Her fikk studentene anledning til å legge frem faglige problemer for aktive studentassistenter. Langt over 100 studenter benyttet seg av tilbudet. Det vitner om mange motiverte studenter samtidig som vi har satt inn flere ressurser på forelesersiden i tillegg til de andre tiltakene.

- Vi er på rett vei, sier dekan Tore Wiig.