MENY

Student gjør suksess med barnehageblogg

På barnehagelærerutdanningen ved UiS har studentene fått prøve ut blogg som læringsverktøy i undervisningen. Det har ført til at student Linn-Christin Hamre har fått over 5000 sidevisninger på fagbloggen sin. – Spennende, sier hun.

Studentene bruker blogg som læringsverktøy på barnehagelærerutdanningen. Studentene bruker blogg som læringsverktøy på barnehagelærerutdanningen.

Og nei, det dreier seg absolutt ikke om såkalte «rosablogger» eller blogger om mat. De om lag 150 andreårsstudentene på barnehagelærerutdanningen deltid og barnehagelærerutdanningen heltid ved Universitetet i Stavanger (UiS) har dette året fått i oppgave å opprette en fagblogg. Den har de brukt til å blogge om småbarnspedagogikk og estetikk, og studentene har lagt ut innlegg om de ulike oppgavene de har gjennomført i kunnskapsområdet «kunst, kultur og kreativitet», som består av fagene musikk, forming og drama.

– Opprettet fagblogg
Linn-Christin Hamre er en av de mange studentene på barnehagelærerutdanningen deltid som har fått mye glede av bloggingen. Hun har allerede gjort stor suksess med bloggen sin «Småbarnspedagogikk & estetikk», som har fått over 5000 sidevisninger. Hun får stadig positive tilbakemeldinger på bloggen og mange tar kontakt for å takke henne for de gode artiklene hun legger ut og forteller at de bruker blogginnleggene hennes for å fremme kunnskap blant personalet i barnehagene de selv jobber i. Barnehagelærerstudenten forteller at hun ble overrasket da faglærerne informerte om at studentene skulle få ta i bruk blogg som en del av undervisningen.

– Jeg fikk litt hakeslepp fordi jeg virkelig ikke hadde forventet det. Men når vi kom i gang, forstod jeg fordelene og hvor mye vi kunne lære av å blogge om fagrelevante tema. Mine medstudenter utførte oppgavene på forskjellige måter, og der noen valgte å opprette en slags dagbok som kun var synlige for de selv og lærerne, valgte andre, inkludert meg selv, å satse på å opprette en fagblogg med et mer teoretisk rettet fokus, sier Hamre som også er utdannet grafisk designer, noe som kommer godt med i arbeidet med å bygge opp bloggen for å gjøre den estetisk fin.

Ønsker å fremme yrket
Hamre mener at hun med fagbloggen får videreutviklet sin egen kompetanse og siden bloggen også ligger lett tilgjengelig på nett, håper hun at hun kan bidra til at andre også kan få videreutvikle sin kompetanse.

– Jeg håper jeg med bloggen min kan bidra til å sette fokus på ulike tema innen profesjonen og på den måten fremme og videreutvikle barnehagelæreryrket, sier hun.

Barnehagelærerstudenten har også sin egen Facebook-side for fagbloggen, som har om lag 1200 følgere. Hun tror det er rom for fagblogger blant alle disse alle «rosablogger» og «matblogger» som finnes ute på nettet, men at det vil ta tid å bygge opp en skikkelig god fagblogg. Hun synes likevel blogging er spennende og ønsker å fortsette med det.

Aktive i egen læring
Det er førsteamanuensis Fie von Krogh og førstelektor Kirsten Halle ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS som har ledet prosjektet «Blogg som studentaktiv undervisningsform i praktisk estetiske fag». Igjennom et helt år, har studentene blogget om ulike temaer relatert til det praktisk estetiske fagområdet.

I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagelærere blant annet skal kjenne til IKT og digitale verktøy og bruke dette aktivt sammen med barna. Det har også vært et mål å få til med prosjektet i tillegg til å styrke studentenes evne til å se sammenhengen mellom teori og praksis, forteller von Krogh. 

– Gjennom blogging får studentene et verktøy hvor de selv er ansvarlige og aktive i egen læring. Vi ønsket å stimulere studentenes skriveprosesser og sørge for at de fikk utvikle sine faglige refleksjoner og det faglige språket. Vi så en mulighet i bloggverktøyet til å drive fram en kontinuerlig skriveprosess hos studentene, hvor de samtidig kunne ta utgangspunkt i praktiske observasjoner og undervisningsaktiviteter. Bloggverktøyet er lett tilgjengelig og innbyr til korte konsise tekster sammen med illustrasjoner i lyd og bilde og studentene fikk på denne måten bygget seg opp en digital kompetanse som de kan få bruk for i arbeid med barna, sier Halle-

– Åpnet opp for nye tanker
På barnehagelærerutdanningen har man i faget forming brukt logg som arbeidsverktøy i mange år. von Krogh forklarer at de ønsket å bytte ut logg med blogg, fordi det er et mye raskere verktøy enn den tradisjonelle loggen og samtidig et verktøy som kan gi flere muligheter til deling og samarbeid og som innehar en mulighet for å både gi og få kontinuerlige tilbakemeldinger. Studentene ble utfordret til å gjennomføre konkrete praktiske arbeidsoppgaver der de skulle synliggjøre sammenhengen mellom teori og praksis og lage blogginnlegg om oppgavene i form av korte fagtekster.


– Ønsket var også at studentene skulle bruke hverandres blogger som et diskusjonsforum. I tillegg fikk de bearbeidet tema og begrep gjennom å få skrevet dette ned i blogginnlegg og vise eksempler gjennom lyd og bilder. Vi fant fort ut at bloggingen også åpnet opp for nye tanker og ideer for undervisning. Mange av studentene brukte også bloggen som støtte under forberedelse til eksamen, slik tanken vår var i forkant av prosjektet, forteller Halle som er fornøyd med prosjektet og forteller at de ønsker å fortsette med å bruke blogg i undervisningen.

Ble kurset i blogging
Bloggverktøyet viste seg også være spesielt godt egnet for deltidsstudiet, der mye av undervisningen foregår på nettet. Mange av studentene gav i tillegg tilbakemelding om at bruken av bloggverktøyet i seg selv var god trening i forhold til faglig kommunikasjon som dokumentasjon og kontakt med foreldre, som blir en del av barnehagehverdagen for studentene når de kommer ut i arbeidslivet. 

På forhånd gjorde de to foreleserne en del research og var i kontakt med andre institusjoner hvor blogging er en del av undervisningen. De fant flere gode eksempler på bruk av blogg som faglig forum og kom i kontakt med Marianne Hagelia ved Høgskulen i Volda, som driver ett nettbasert studium hvor blogging er en obligatorisk del av undervisningen. Hun ble videre invitert til UiS for å holde et kurs hvor hele lærerteamet ved UiS deltok sammen med flere personer fra Senter for IKT i utdanningen. I tillegg fikk flere i lærerteamet anledning til å delta på kurset «Digital praksis i barnehagen» i regi av Utviklingsforum ved Barnehageforum, der de ble oppdatert på hvordan digitale verktøy brukes i barnehagene.

– Positive tilbakemeldinger
Halle og von Krogh eksperimentere i tillegg en del for å finne frem i «jungelen» av bloggplattformer som finnes. De ønsket at studentene skulle bruke en reklamefri bloggplattform med et enkelt brukergrensesnitt, som også gav mulighet for å laste opp bilder og lydfiler uten begrensinger i forhold til størrelsene på filene. Til slutt landet de på Blogspot.no.

Ikke alle studentene var komfortable med at bloggene skulle være åpne for alle og enhver, så Halle og von Krogh informerte om at de som ønsket det kunne ha skjulte blogger som kun var tilgjengelig for lærere og andre inviterte. Selv om de fleste studentene gav positive tilbakemeldinger på prosjektet, var det ikke alle som øyeblikkelig følte seg hjemme i verktøyet og trengte litt tid på å bli vant med tanken på å blogge. Men etter hvert meldte de fleste studentene om at de synes det var gøy og lærerikt å blogge.

Kan forenkle hverdagen
Barnehagelærerstudent Linn-Christin Hamre har troen på at IT og digitale verktøy kan være med å lette og forenkle hverdagen for barnehagepersonalet samt forbedre kommunikasjonen mellom de ansatte. Det er mye som stadig er i utvikling når det kommer til digitale verktøy og systemer for barnehager, likevel stagnerer ofte utviklingen på grunn av mangel på midler og kompetanse, ifølge Hamre.

– Jeg synes fremtidige barnehagelærere bør få muligheten til å heve sin digitale kompetanse og at IT og digitale verktøy bør være en del av utdanningen i større grad. Blogging er en god start, men studentene bør også få tilgang til opplæring i de ulike digitale verktøyene som brukes til dette. Jeg synes også digitale verktøy i større grad bør være en del av barnehagenes satsingsområde og at finansieringen til dette må økes.

 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Kirsten Halle/Linn-Christin Hamre

Student Linn-Christin Hamre har gjort suksess med fagbloggen som hun startet under studiene.

Student Linn-Christin Hamre har gjort suksess med fagbloggen som hun startet under studiene.