MENY

Student med stempel

Mange studenter har originale ideer som kan utvikles videre. Da kan det være lurt å gjøre som Maria Urycheva. Hun gikk på tinghuset for å få en attestert kopi av sitt mastergradsarbeid.

Ti minutter var alt som skulle til før den russiske ingeniørstudenten hadde fått offisielt stempel og underskrift. Det er bevis på at hun la fram konseptet sitt for norske myndigheter på denne dato.

I sin masteroppgave har Urycheva utredet et konsept for en oljerigg for arktiske farvann. Den har skrog som en isbryter og kan jekkes opp, slik at den tåler å fryse fast i isen i kalde perioder.

Anbefaler studentene
Den originale ideen kom fra hennes veileder, professor Ove Tobias Gudmestad, men Urycheva utviklet den videre. Derfor har de delt æren og begge skrevet under på konsepttegningene.

Gudmestad mener flere studenter bør gå til tingretten og attestere sine ideer. Det kan være et smart trekk i forbindelse med videre entreprenørskap.

– Hvis du har en original idé eller har utviklet et nytt konsept i arbeidet med masteroppgaven din, er dette en god måte å beskytte sine rettigheter på. Hvis det noen gang blir spørsmål om hvem som hadde ideen, kan du fremvise en attestert kopi av arbeidet. Datoen vil stadfeste at du var først, sier Gudmestad.

Ekstra trygghet
En attestert kopi fra tingretten gir ikke beskyttelse på samme måte som et patent. Men Gudmestad mener et slikt stempel kan gi innovative studenter en ekstra trygghet.

– Det kan føre til at hun for eksempel kan snakke åpnere om ideene sine, sier professoren.

Studenten selv er enig.

– Det er veldig fint å ha et slikt papir, spesielt når professor Gudmestad også har sitt navn på det. Jeg sikter mot en karriere innen plattformkonstruksjoner, så dette blir godt å ta med seg i arbeidslivet, sier Urycheva.
 

Foto av student Maria Urycheva og professor Ove Tobias Gudmestad utenfor Stavanger tingrett.

Student Maria Urycheva og professor Ove Tobias Gudmestad besøkte Stavanger tingrett for å få attestert framlagt kopi av Urychevas masteroppgave.