MENY

Studentbesøk fra Wisconsin School of Business

Denne uken har Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) fått besøk av studenter fra Wisconsin School of Business i USA. Besøket er en del av et utdanningssamarbeid mellom de to skolene.

Studenter fra Handelshøgskolen og Wisconsin School of Business står utenfor Ellen og Axel Lunds hus ved UiS. Studenter og ansatte fra HHUiS sammen med representanter fra Wisconsin School of Business.

Formålet med samarbeidet er å få i gang en formell studentutveksling mellom HHUiS og Wisconsin School of Business, som er en del av toppuniversitetet Wisconsin-Madison.

Gjennom utvekslingen ønsker man blant annet å eksponere studentene for næringslivet i Stavanger og Wisconsin, og det vil bli tilrettelagt for utplassering og internships i lokale bedrifter. Faglig utveksling og forskningssamarbeid mellom de to skolene vil også stå i fokus.

Byr på det lokale næringslivet
De amerikanske studentene har et tett program den snaue uken de er i Stavanger. Foruten om foredrag på UiS og omvisning på campus, er det lagt opp til besøk på Ullrigg og Petroleumstilsynet.

Studentene vil også få et innsyn i det lokale næringslivet, med besøk hos relevante bedrifter i oljeindustrien som Subsea 7, Aker Solutions, Shell, Statoil og BP. Disse bedriftene vil være potensielle samarbeidspartnere for utvekslingsprosjektet.

– Vi ønsket å ha fokus på å vise frem det lokale næringslivet og mulighetene her i Stavanger. Vi har blant annet vært i dialog med Aker Solution om et potensielt samarbeid, sier professor i markedsføring og distribusjon ved HHUiS, Kenneth H. Wathne.

I programmet er det også satt av tid til sosiale aktiviteter sammen med UiS-studentene, samt cruise i Lysefjorden og skitur til Tjørhomfjellet.

– Noe av poenget med besøket er at de amerikanske studentene skal få mulighet til å bli kjent med våre studenter, sier Wathne. 

God match
UiS ønsker å satse mer på internasjonalisering og samarbeid med det lokale næringslivet, og Wisconsin School of Business var derfor en naturlig samarbeidspartner. Skolen har en nær kobling til industrien, blant annet gjennom «Grainger Center for Supply Chain Management».

Senteret har et tett samarbeid med næringslivet og tilbyr blant annet studentene hjelp med karriererådgiving, nettverksbygging og å finne gode internships.

– UiS og Wisconsin har like satsningsområder og vi synes derfor at det var en god match. I tillegg har Wisconsin veldig relevante fag for våre studenter, sier Wathne.

Representanter fra HHUiS skal reise til Wisconsin i mai for å diskutere rammene rundt utvekslingsavtalen. Wathne håper at en formell avtale vil foreligge innen neste år.

– Dette vil være det første steget mot å få på plass en utvekslingsavtale med et topp amerikansk universitet som er spesielt tilpasset studentene ved Handelshøgskolen, sier Wathne.

Kan lære mye av Wisconsin
Wathne forteller at Wisconsin School of Business har svært gode ordninger for utplassering av studenter i bedrifter som en del av utdanningsløpet. Dette, i kombinasjon med spesialiseringsfag og den tette oppfølgningen studentene får på Grainger senteret, har ført til at samtlige studenter får jobbtilbud etter endt utdanning. 

– Handelshøgskolen ønsker å bli flinkere til å følge opp studentene med flere spesialiseringsfag og erfaring gjennom eksponering til industrien, sier Wathne.

Masterstudent i økonomi og administrasjon ved HHUiS, Trine Eie Aaserød, synes det er lærerikt å få delta på opplegget sammen med de amerikanske studentene. Hun synes det er spesielt interessant ettersom det fokuseres på olje- og gassindustrien, som hun kan tenke seg inn i når hun har fullført graden.

Aaserød tror Handelshøgskolen kan lære mye ved å se til Wisconsin og hvordan de legger opp studiet, med utplassering i industrien.

– I dag er det er en veldig hard konkurranse på arbeidsmarkedet, og det er derfor viktig å kunne skille seg ut blant alle søkerne. Jeg tror det kan være avgjørende med et internship på CV-en, avslutter Aaserød.

Les mer om bachelor og toårig master i økonomi og administrasjon ved HHUiS.

Tekst: Camilla Brandt

Foto: Asbjørn Jensen