MENY

Studentene får være med på rektormøtet

Det har stått på handlingsplanen til studentene i en årrekke og vært StOr-leders viktigste kampsak. Den nye rektoren lar studentene få delta på de ukentlige møtene til UiS-ledelsen fra og med august.

Portrett av Cathrine J. Sønvisen StOr-leder Cathrine J. Sønvisen ble utrolig glad da påtroppende rektor Klaus Mohn ringte og fortalte at hun hadde lyktes med å overbevise ham om viktigheten av at studentene er representert på de ukentlige rektormøtene.

Påtroppende rektor Klaus Mohn slapp nyheten om at studentorganisasjonen StOr får plass i rektors ledermøte da han holdt sin tale under rektorinnsettelsen onsdag 19. juni.

Mohn holder fram at studentene er en stor og viktig ressurs som han gjerne vil inkludere i toppledergruppa.

– Jeg har alltid lagt stor vekt på samarbeid i de organisasjonene jeg har jobbet for. Studentene er en av våre aller viktigste målgrupper, de bidrar med viktige innspill til den løpende driften og til strategiene våre. Ikke minst er de en av våre aller viktigste brukere av tjenestene våre, påpeker Mohn.

Rektormøtene skjer ukentlig hver mandag. Fra august deltar StOr-leder, rektor, prorektorene, universitetsdirektør, dekanene, direktør for Arkeologisk museum og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Stor seier for studentene

At studentene nå blir innlemmet på rektormøtene har vært en av StOr-lederens viktigste kampsaker gjennom hele året hun har vært leder. Cathrine J. Sønvisen legger ikke skjul på at hun har jobbet hardt.

– Jeg skrev en resolusjon denne våren på flere sider, som ble enstemmig vedtatt av Studentparlamentet, og jeg har hatt god dialog med påtroppende rektor, universitetsdirektør og de andre i det påtroppende i rektoratet.

Nå er hun svært lettet, bare noen dager før hun gir stafettpinnen videre til den nye StOr-lederen Joachim Børlie.

Sønvisen har fått gjennom de tingene hun ønsket å fokusere på dette året. Deltakelse på rektormøtene var det viktigste.

– Dette har stått på handlingsplanen for StOr i en årrekke. Det har blitt jobbet for dette før, men StOr ble møtt med motstand. Nå, etter mange år, får vi igjen for hardt arbeid! Det er en utrolig god følelse, sier StOr-lederen som fra høsten skal være studentrepresentant i Universitetsstyret.

Viktig møte å delta på

Universitets- og høgskoleloven sier at det skal være 20 prosent studentrepresentasjon der det er beslutningsmyndighet. Men rektors ledelsesmøter er ikke et beslutningsmyndig organ. Derfor har ikke studentene tidligere hatt adgang til dette møtet.

Likevel mener studentleder Sønvisen at møtene er viktige fordi det setter presedens for hva ledergruppen mener – det vil si at det som skjer på rektormøtene kan danne mønster for senere avgjørelser i organisasjonen.

– Dersom det er saker som angår studentene, så er det veldig nyttig, og ikke minst viktig, at studentene har den øverste tillitsvalgte for studentene til stede. Sammen kan man finne ut hva som er best samlet sett for universitetet, påpeker Sønvisen som er strålende fornøyd med beslutningen til den påtroppende rektoren. 

Det er i dag 11 andre utdanningsinstitusjoner hvor studentene er med i ledelsesmøtene med rektor eller har en form for systematisk samarbeidsform med ledelsen. Med UiS er tallet 12.

Ny rolle

Sønvisen forteller at nå skal StOr finne ut av det praktiske.

– Det blir en ny form for ledelsesmøter uansett, med tanke på endringer i ledelsesmodellen på UiS. Så selv om det historisk sett er nytt på UiS at studentleder inviteres inn, må man sammen finne en løsning som fungerer for alle parter for et godt samarbeid. Det er viktig at StOr-leder ikke får merkelappen «student», men blir inkludert i møtene på lik linje som de ansatte, påpeker Sønvisen.

Måtte holde det hemmelig

Nyheten kom på rektorinnsettelsesseremonien onsdag 19. juni, men StOr-leder fikk vite det et par dager før da hun fikk en telefon fra Klaus Mohn rett før hun skulle på jobb. 

– Jeg tenkte det var noe om rektorseremonien. Da han sa at vi hadde fått innpass på rektormøtene, da kjente jeg at jeg kunne slappe av, skuldrene senka seg, alt var i orden. Dette har jeg jobba hardt for. Jeg ble vanvittig glad, sier Sønvisen som tar en master i økonomi ved Handelshøgskolen ved UiS. 

I to dager har studentlederen måttet holde det hemmelig for sine medstudenter.

– Jeg har hatt veldig lyst til å si det til mine studentkollegaer i arbeidsutvalget i StOr. Jeg tror ikke de forventet å få nyheten nå.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Mari Løvås