MENY

Studentene lærer å bygge smart

Statsbygg har utpekt Universitetet i Stavanger som samarbeidspartner i et prøveprosjekt for å få erfaring med datastyrt byggmodellering. Dette gir spennende oppgaver for studentene.

”Building Smart” innebærer blant annet at man kan lage 3D modeller av byggets konstruksjon og tekniske anlegg. En finere betegnelse er Bygningsinformasjonsmodellering, forkortet BIM.

– Vi har tegnet bygninger med dataverktøy i 20 år, og det fins selvsagt programmer for å tegne i 3D. Men hittil har slike verktøy ikke ”visst” hva det er du tegner, sier universitetslektor Knut J. Espedal. Han underviser i bachelorstudiet i byggfag ved UiS.

– Nå er det imidlertid kommet nye programmer, hvor du kan tegne en vegg som faktisk er definert som en vegg, med bestemte egenskaper basert på materialvalg og byggemetode, forklarer han.

Med konseptet Building Smart går byggenæringen for alvor inn i dataalderen. All informasjon om en bygning skal samles i en felles database.

Samler alle data
Dette innebærer lagring av alt fra arkitektenes tidligste skisser i programmeringsfasen til entreprenørens prisberegninger i byggefasen, vaktmesterens vedlikeholdsplaner i driftsfasen og de data det er viktig å kjenne den dagen huset eventuelt skal rives. All informasjon om bygningen skal kunne legges inn i en felles digital modell.

BIM er altså ikke et spesielt dataprogram, men snarere et felles språk som gjør det mulig for ulike bygningsdataprogram å snakke sammen.

Fra høsten skal byggstudentene på bachelor i ingeniørfag lære å bygge smart med denne typen verktøy. Sju studenter er allerede i gang. I vinter var de på kurs i Oslo for å sette seg inn i BIM i forbindelse med bacheloroppgavene sine. '

Nyttig informasjon
Planen er at de sju byggstudentene skal utarbeide en BIM-modell for Ellen og Axel Lunds hus på Universitetet i Stavanger med et 3D tegneprogram.

De skal berike modellen med informasjon om konstruksjon og bæreevne, overflater, ventilasjonsanlegg, teknisk utstyr, brannklassifisering, varmeisolasjon, energiforbruk og lignende.

Noe av det viktigste i prosjektet er å analysere hvilken informasjon det er nyttig å registrere, og skille denne fra overflødig ”kjekt å ha”-informasjon. Studentene leverer sine oppgaver 15. mai.

Vil bruke UiS
Building Smart er en teknologi som fortsatt er i pionerfasen, og foreløpig er det bare gjennomført noen få forsøksprosjekt med denne teknologien her i landet.

Nå har imidlertid store eiendomsaktører som Statsbygg og Forsvarsbygg vedtatt et krav om denne typen informasjon på alle prosjekter fra 2010.

Statsbygg sentralt ønsker at Statsbygg lokalt skal bruke Campus Ullandhaug som pilotprosjekter. De ønsker også at UiS i sin undervisning skal utvikle BIM i samarbeid med Statsbygg.