MENY

Studentenes hus på UiS

Ledelsen ved UiS går inn for at det bygges et Studentenes hus, sentralt på campus. Huset er et av flere byggeprosjekter som står for tur på Ullandhaug. I dag vedtok styret ved UiS å jobbe videre med denne saken.

Universitetet i Stavanger, UiS, har ambisiøse planer for vekst og utvikling når det gjelder forskning, formidling og utdanning. Målet er å komme opp i 10 000 studenter og 1400-1500 ansatte innen 2015.

Det er derfor utarbeidet en områdeplan for utvikling av bygg på Ullandhaug- Planen innebærer flere utbyggingsprosjekter; Nytt bygg på SV-fakultetet, påbygg på Hulda Garborgs hus og mer laboratoriekapasietet for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. I tillegg har styret bedt UiS-ledelsen se på forholdene for studentene.

Studentenes hus
I et samarbeidsmøte mellom Studentorganisasjonen (StOr),  UiS og Studentsamskipnaden i Stavanger(SiS) i august ifjor ble det tatt initiativ til å sette ned et utvalg for å se på saken. Utvalget, som har bestått av representanter fra ulike studentorganisasjoner, UiS, SiS og Folken, har kommet med en rapport som legges fram for styret 19. april.

På bakgrunn av dette arbeidet går universitetsdirektøren inn for at det bygges et Studentenes hus sentralt på campus. Prosjektet har en ramme på 15 millioner kroner, og det er søkt om 3, 5 millioner fra Stavanger kommune, 3, 5 millioner kroner fra Rogaland fylkeskommune og 3 millioner kroner fra Universitetsfondet fra Rogaland UiS. UiS er innstilt på å gå inn med fem millioner kroner i prosjektet.

Forslaget til dette vedtaket begrunnes blant annet med at det er av stor verdi for UiS å ha fornøyde studenter og aktive organisasjoner, og at et Studentenes hus på campus vil være samlende og miljøskapende.

Les mer om Studentenes hus og  bygge- og utviklingsprosjekter på UiS i styresakene 33/07 og 41/07 her.