MENY

Studenter fikk prøve seg som konsulenter

«The Real Estate Group» vant konkurransen om den beste konsulentrapporten i Sandnes Sparebank Case Competition. Finalen ble arrangert på Handelshøgskolen ved UiS, mandag 29. oktober.

Vinnerne og juryen: (f.v.) Annette Horpestad, Thao Tran, Harald Espedal, Aslaug Mikkelsen, Malin Woie og Kristina L. Herault. Vinnerne og juryen: (f.v.) Annette Horpestad, Thao Tran, Harald Espedal, Aslaug Mikkelsen, Malin Woie og Kristina L. Herault. Celia M. Vrnak var på reise da kåringen fant sted.

Vinnerlaget bestod av Annette Horpestad, Malin Woie, Thao Tran, Kristina L. Herault og Celia M. Vrnak. Alle går på masterstudiet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, og deltar på kurset «Economics of Motivation». Premien var 40.000 kroner fra Sandnes Sparebank.

Vinnerne var svært glade og overrasket over at de vant, med tanke på hvor sterk konkurransen var. De så på konkurransen og rapportskrivingen som en veldig god erfaring og motivasjon i studiene, selv om det ble en tanke travelt nå rett før eksamen tar til. Erfaringen har inspirert flere av vinnerne til å skrive sin masteroppgave i samarbeid med en bedrift. I tillegg håper studentene at det er et pluss å ha på CV-en når de til sommeren selv skal ut i arbeidslivet.

Navnet på selskapet de jobbet med er konfidensielt, men rapporten kartlegger og analyserer de ulike belønningssystemene som selskapet bruker for å motivere sine ansatte til økt innsats og større produktivitet. Studentene beskriver positive og negative konsekvenser av de ulike belønningssystemene, både for bedriften og for motivasjonen til den enkelte ansatte. I tillegg kommer de med forslag til endringer.

Intervjuet bedriftsledere

Studentene har jobbet i grupper og konkurrert om å skrive den beste konsulentrapporten for en virkelig bedrift eller foretak. De har gjennomført flere intervju med ledere, og kartlagt hvordan lederne jobber med å motivere sine ansatte.

– Utgangspunktet er at studentene lærer best når de er aktive, engasjerte, får jobbe sammen med medstudenter og får anvende fagkunnskapen på praktiske problemstillinger, sier professor Mari Rege ved Handelshøgskolen. Hun underviser i «Economics of Motivation» sammen med stipendiat Andreas Fidjeland.

Fagjuryen imponert

De tre beste konsulentrapportene kom til finalen, hvor studentene fikk presentere rapporten for en jury. Den bestod av styreleder i Sandnes Sparebank, Harald Espedal, og professor på Handelshøgskolen ved UiS, Aslaug Mikkelsen. Det viktigste kriteriet for å vinne konkurransen er at rapporten skal være nyttig for selskapet.

Juryen var imponert over arbeidet og presentasjonene til alle finalelagene. Etter at vinnerlaget var kåret, sa Harald Espedal at det var godt nivå på konkurransen. Det var ifølge ham tydelig at studentene hadde lagt ned mye arbeid med rapportene, og tatt konkurransen på alvor.

– Jeg håper at case-konkurransen har gitt studentene mulighet til å kombinere teori med en praktisk setting og øve sin analoge og kritiske tenkning, sa han.

Aslaug Mikkelsen la til at denne type case-konkurranser er med på å utvikle et sterkt bånd mellom UiS og næringslivet. På denne måten får UiS vist at studentene er ressurssterke, flinke og kan bruke kunnskapen de har tilegnet seg til blant annet forbedringer i arbeidslivet.

Sandnes Sparebank Case Competition er et ledd i Handelshøgskolen ved UiS’ strategiske satsing på tettere samarbeid med virksomheter i regionen, samt undervisning som aktiviserer studentene og gir dem faglig relevant praksiserfaring.

Tekst og foto: Egil C. Svela