MENY

Studenter i sentrum

Hvordan bruker UiS-studenter Stavanger sentrum og campusområdet på Ullandhaug? Hvordan preger studenter bybildet? Hvilke tilbud benytter de seg av?

  • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Studenter/byplan2.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Astrid Ballestad Solli og Kent Olav Hovstein Nordby er på jakt etter studenters bruksmønstre. Hvordan bruker studenter byen og campus?
  • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Studenter/Byplanbachelor.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    - Stavanger er i omstilling og det nye satsningsområdet til regionen er kunnskap. Det foreligger mange spennende planer for regionen.
  • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Studenter/Områdeplan Ullandhaug.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Analyse av Områdeplanen for Ullandhaug utgjør en vesentlig del av bacheloroppgaven.

Byplanleggerstudentene Astrid Ballestad Solli og Kent Olav Hovstein Nordby skriver bacheloroppgave om hvordan Stavanger kan bli en attraktiv studentby i et framtidig byuviklingsperspektiv.

Som byplanleggerstudenter er Astrid og Kent Olav opptatt av levende byer. Byplanlegger-studiet er en kombinasjon av bachelorgrad i byggingeniør de første tre årene og mastergrad i byutvikling de siste to årene. Studiet kombinerer teknologiske, samfunnsvitenskapelige og designmessige emner.

- Studiet gir oss bred kompetanse. Vi lærer å gjennomføre analyser av urbane situasjoner og utvikling av ideer og tiltak, forklarer de to bachelorstudentene som denne dagen er innlosjert på sløydlaboratoriet i Ivar Langes hus på campus Ullandhaug.

En by i omstilling

Astrid og Kent Olav har blant annet intervjuet forskjellige aktører i Stavanger og gjennomført en spørreundersøkelse blant studentene på UiS.

- Stavanger er i omstilling og det nye satsningsområdet til regionen er kunnskap. Det foreligger mange spennende planer for regionen som vi har tatt utgangspunkt i og analysert: Områdeplan for Ullandhaug, Sentrumsdelplan for Stavanger og Byplan for Nord-Jæren, sier Kent Olav.

- Motivasjonen vår er omstilling. Kunnskap er satt som en felles satsningsarena. Da vil man jo gjerne utvikle Stavanger som studentby. Problemstillingen vår er som følger:

Med mål om bli en av Norges mest attraktive universitetsbyer, hvordan skal Stavanger bli en bærekraftig studentby som også formaner til god bruk av eksisterende bysentra?

Ja takk, begge deler

I spørreundersøkelsen som ble sendt ut til studenter var Astrid og Kent Olav på jakt etter bruksmønstre. Hvordan bruker studenter byen og campus?

- Undersøkelsen avdekker blant annet at når to studenter oppholder seg i byen, så oppholder det seg ni på campus.  Det er en skjev fordeling av bruk av campus og sentrum. Vi ønsker å knekke koden – hvordan får man studenter til å også bruke sentrum? spør Astrid.

Astrid og Kent Olav har for tiden hodene fulle av analysemateriell. Arbeidet med datainnsamling startet før jul.
- Vi er nå i sluttfasen av analysen av innsamlet data og begynner å se klare hovedfunn. Oppgaven skal leveres 18. mai, forklarer Astrid. Veilederne for bacheloroppgaven er universitetslektor Kirsten Welchemeyer og arkitekt Alexandria Algaard.

- Når vi er ferdige med analysen er hensikten å utarbeide en handlingsplan for hvordan studentbyen kan videreutvikles. Vi ønsker også å ta kontakt med de forskjellige aktørene som vi skriver om og presentere vårt arbeid. Kommunen er veldig åpen for innspill til sentrumsplanen, avslutter Kent Olav.


Tekst/foto: siri.j.pedersen@uis.no