MENY

Studenter med framtidens energiløsning for campus

Masterstudenter på Byplanlegging har dokumentert at Ullandhaug i 2040 kan være selvforsynt med energi fra sol, vind og bergvarme. Nå håper de politikerne tar ballen.

Studenter på byplanlegging ved Universitetet i Stavanger. Hvordan vil verden se ut på energi- og miljøfronten i 2040? Bak fra venstre Ørjan Knapstad, Martin Dilkestad, Juan Casanova Aparicio, Darssan Kupandran og Eileen Selland. Framme fra venstre Eivind Knutsen, Million Kiros Weldu, Åse Tungland, Amalie Undheim, Kjersti Steen og Helene Sande.

I januar ble masterstudentene på Byplanlegging utfordret av lærerne Harald Røstvik og Anders Langeland. Oppgaven var å se inn i framtiden og undersøke om Ullandhaug-området, med universitetet og nytt sykehus, kan bli et plussenergi område. Det innebærer å produsere mer energi enn området forbruker. Svaret er et rungende ja.

Sol, vind og bergvarme

Studentene har regnet seg fram til at UiS og SUS tilsammen vil trenge 43.500.000 kWh i 2040. Videre har de sett på hvor mye energi sol, vind og bergvarme kan produsere. Etter å ha vurdert fordeler og ulemper med de ulike løsningene, har de kommet fram til det de mener er det beste alternativet. Deres forslag innebærer blant annet en kombinasjon av store og små vindmøller, solpanel på bygninger og brønner med varmepumpe.

Mer enn 100 prosent

Ved å kombinere disse energikildene har de regnet ut at 67 prosent av energibehovet kan dekkes av solenergi, 30 prosent av bergvarme og at vindmøller kan gi energi tilsvarende 17 prosent av behovet. Deres forslag vil totalt gi mer energi enn antatt forbruk.

– Vi har vist at det er mulig med teknologien som er tilgjengelig i dag, og vi håper dette kan bidra til en bevisstgjøring om hva som er mulig, sier student Åse Tungland.

Politikerne avgjør

Denne uken presenterte studentene sine forslag til løsninger på seminaret «Bærekraftig Ullandhaug i 2040». De har vist at det er mulig å gjøre Ullandhaug selvforsynt med energi i framtiden. Men om det skjer er opp til politikerne som skal bestemme.

– Vi håper, men det er kanskje mer sannsynlig at de velger noe de kjenner fra før, sier de.

Vågale studenter

Prosjektet er en del av kurset «BYG 610 Bærekraftige regioner» hvor studentene lærer hvordan oversiktsplanlegging kan brukes som virkemiddel for bedre miljø, reduserte klimagassutslipp og økt bærekraft.

– Vi tror studentene har noe å tilføye fordi de tenker bredt og fritt. De er mer vågale enn konsulenter, sier professor Harald Røstvik, som er emneleder for kurset. 

I tillegg til energiløsninger har studentene undersøkt hvordan transport til og fra området best kan løses i framtiden. Med utgangspunkt i at det er 40.000 daglige reiser, lander de på selvkjørende biler som det mest effektive.

– Det er viktig å se bygninger og transportsektoren i sammenheng, understreker Røstvik.

Les om forskningsnettverket for miljøvennlig energi med forskere fra UiS og IRIS.

Tekst og foto: Karoline Reilstad