MENY

Studenter shopper på Forskningstorget

Studentene Tone Astrid Skahjem og Maja Larsson har fått nye ideer til masteroppgavene sine. Det skjedde på møteplassen Forskningstorget 24. og 25. januar.

Forskningstorget består av et to dagers seminar for førsteårsstudenter ved Master i helsevitenskap og Master i sosialt arbeid, vitenskapelig ansatte ved Institutt for helsefag og Institutt for sosialfag og eksterne samarbeidspartnere.

Offentlige tjenestetilbydere og organisasjoner innen helse- og sosialfeltet er til stede på UiS i to dager for å fortelle om sin virksomhet og hva slags temaer de ønsker studenter til å forske på.

I tillegg hadde UiS i går besøk av Dr Eileen Martin og Emma McKenna fra Queens University Belfast i Nord-Irland, som har organisert studentforskning for frivillige organisasjoner i 25 år. Deres erfaring er at både studentene, organisasjonene og universitetet får stor nytte av slike prosjekter.

Genialt
Deretter fikk Røde Kors, Krisesenteret, Nærland rehabliteringssenter og andre organisasjoner presentert seg selv og prosjektene de har på gang.

Studentene Tone Astrid Skahjem og Maja Larsson ble inspirerte.

– Dette høres virkelig spennende ut, og det var svært interessant å høre om erfaringene fra Belfast. Et slikt tilbud er genialt for oss som ikke helt vet hva vi går til med masteroppgaven. Det må være flott å knytte seg opp til noen i sektoren som er så engasjerte. Jeg har gruet meg til å ta kontakt med noen for å finne tema til oppgaven og kanskje bli avvist, sier Skahjem.

Nye ideer
Skahjem og Larsson studerer sammen på masterstudiet i helsevitenskap på UiS. Seminaret de nettopp har vært på, har gitt Larsson nye tanker om innspurten på studiet.

– Jeg revurderer nå min opprinnelige idé for masteroppgaven. Jeg har ikke lyst til å jobbe med noe som ingen har interesse av å lese, sier hun.

Forskningstorget ved UiS er et samarbeidsprosjekt ved Institutt for sosialfag og Institutt for helsefag. Målet er å knytte tettere kontakt mellom universitetets fagmiljøer og institusjoner og organisasjoner ellers i samfunnet.

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie

Artikkelen ble første gang publisert 25. januar 2012.

Studentene Tone Astrid Skahjem og Maja Larsson

Studentene Tone Astrid Skahjem og Maja Larsson ble inspirert av tanken på å forske i samarbeid med en offentlig eller privat organisasjon.