MENY

Studer videre og få dagpenger samtidig

Er du arbeidsledig kan du fra 1. mai få dagpenger dersom du tar en deltidsutdanning som kan kombineres med heltidsarbeid på dagtid. – Ordningen er som skreddersydd for etter- og videreutdanningene ved Universitetet i Stavanger, sier EVU-direktør ved UiS, Elisabeth Faret.

Universitetet i Stavanger (UiS)  har i mange år hatt tilbud om utdanning ved siden av jobb i form av erfaringsbaserte mastere og etter- og videreutdanningstilbud.

Det siste året har UiS imidlertid opplevd at studenter som har studert ved siden av full jobb, er blitt tvunget til å avslutte studiene når de mistet jobben fordi de ellers ville mistet arbeidsledighetstrygden.

Møtte ministrene

Dette gjorde direktør for etter- og videreutdanning (EVU) ved UiS, Elisabeth Faret, oppmerksom på da hun 21. april deltok på et dialogmøte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeidsminister Anniken Hauglie om utfordringene spesielt oljeingeniørene står ovenfor.

– Jeg opplevde at ministrene oppfattet urimeligheten i dette. Regjeringen har jo også vært opptatt av betydningen av realkompetanse, sier hun.

Nå lanserer regjeringen ordningen med at arbeidsledige kan beholde dagpengene dersom de studerer og utdanningen er lagt opp slik at den kan kombineres med heltidsarbeid på dagtid.

Deltidsutdanning
Utdanningen regnes for å kunne kombineres med fulltidsarbeid selv om den krever inntil ti virkedager i halvåret med undervisning eller studiesamlinger på dagtid.

Studentene kan maksimalt ha 50 prosent av vanlig studieprogresjon.

Alle etter- og videreutdanningene ved UiS er basert på seks til ti dager med undervisning eller samlinger per halvår/studie og 50 prosent av vanlig progresjon, og faller derfor inn under den nye ordningen.

Trenger ikke bachelorgrad

Du kan gå i gang med en erfaringsbasert master ved UiS selv om du ikke har en full bachelorgrad.

– Så lenge du har 60 studiepoeng og minst ti års relevant erfaring, tilfredsstiller du opptakskravene, forteller Faret.

– Vi har fått mye ros for at vi på denne måten lar arbeidserfaring bli en inngangsport til akademia. Dette vil også bare bli mer relevant i framtiden, sier hun.

Forhandlingskort

Den nye ordningen kan være nyttig for arbeidsgivere som ser seg nødt til å gjøre innsparinger i staben, mener Faret.

– Arbeidsgivere kan tilby arbeidstakere å betale utdanning i et halvt år istedenfor, eller i kombinasjon med, sluttpakke. Arbeidsgiverne kan jo også trekke dette fra på skatten, sier hun.

Ordningen kan også være et forhandlingskort for de som arbeider i bedrifter som sliter.

– Arbeidstakere kan for eksempel tilby seg å gå, mot å få dekket studieutgifter, foreslår Elisabeth Faret.

Viktig eksportvare

Direktøren er bekymret for framtidens kompetanse innen oljeutvinning i Norge.

– Den som slukker lyset i den norske oljeindustrien er ikke født ennå. Hvordan skal vi beholde kompetanse innen denne viktige næringen hvis ungdommen ikke søker seg inn på petroleumsutdanningene, og de som har utdannelse i bransjen forsvinner til andre yrker? spør hun

– Vi er i dag vitne til en kompetanseflukt fra vår viktigste eksportartikkel innen arbeidskraft, legger hun til.

Faret mener noe av løsningen ligger hos de «halvstuderte» som mister jobben i oljebransjen.

– De som har fullført ingeniørutdanninger i petroleumsfag og mister jobben, går ofte rett ut i jobb i andre bransjer. De som ikke har fullført utdanningen har det verre på arbeidsmarkedet. Svært mange av dem vil imidlertid være kvalifisert for å gå i gang med en mastergrad, sier hun.

Tekst: Elin Nyberg

 

Elisabeth Faret

Regjeringens nye tiltak er en gylden mulighet for arbeidsledige fra oljeindustrien som ikke har fullført utdanning, mener EVU-direktør ved UiS, Elisabeth Faret .