MENY

Studietur til Egypt og Israel

Lørdag 14. februar reiste 38 studenter ved UiS på en 14 dagers studietur til Egypt og Israel. Turen er lagt til rette for studenter som tar faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL)/Religion, livssyn og etikk (RLE) på ulike nivå ved UiS.

Turen arrangeres av fagmiljøet ved IAS og IKS og er en årlig tur med travelt program og mye faglig innhold.

- Turen er grundig forberedt slik at den skal gi mest mulig utbytte i forhold til de ulike emnene i faget. I Israel gjelder det ikke minst Bibelen med personer og fortellinger knyttet til bestemte steder både fra Det gamle- og Det nye testamentet, sier Jarle Stormark som er leder av turen i år.

Kunnskap aktualiseres
- I Egypt vil vi dessuten fokusere på gammelegyptisk religion og kultur, og religiøse og kulturelle forhold fra romersk tid og fram mot vår tid, forteller han.

Stormark sier at studentene får aktualisert mye kunnskap på turen, historisk og i aktuelt. De får en annen og bedre forståelse av mange forhold som en vanskelig kan lese seg til. Ved siden av historiske, religiøse og sosiale forhold legges det vekt på nyere arkeologiske funn.

- Turen gir et spesielt godt innblikk i forholdene på nytestamentlig tid med vekt på Herodes den store og hans sønner, samt virksomheten som Jesus fra Nasaret og hans disipler sto for, sier Stormark.

Politisk situasjon på agendaen
Studentene vil også få informasjon om den politiske situasjonen og konflikten i området. Turen er forberedt i forkant gjennom tre kvelder hvor det har blitt tatt opp aktuelt fagstoff. Det er også laget et eget hefte med dagsprogram og bakgrunnsstoff.

Studentene begynner turen i Alexandria i Egypt med blant annet besøk i det nye Bibliotheca Alexandrina. Deretter går turen går videre til Kairo med pyramidene, kongegraver og det egyptiske museet. Etter Kairo står Sinaifjellet og St. Katherinaklosteret på programmet. Det blir oppstigning til Moses-fjellet om natten og senere besøk i klosteret. Så reiser studentene til Eilat sør i Israel. Herfra går reisen nordover gjennom Negev-ørkenen til Tel Aviv, videre til Haifa, Galilea, Jordandalen, Dødehavet, Masada og opp til Jerusalem. Den avsluttes med besøk i Betlehem og borgen/palasset Herodion, der Herodes grav ble funnet for bare et par år siden.

Også i fjor var bachelorstudenter fra flere studier på tur til Egypt, Palestina og Israel.