MENY

Styremøte 11. juni

Fusjonen mellom UiS og HSH er blant sakene på styremøtet ved Universitetet i Stavanger torsdag 11. juni 2015.

Papirene i denne saken er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetslovens paragraf 5 om utsatt offentlighet. 

– Dette blir gjort fordi forhandlingene fremdeles pågår, sier universitetsdirektør John Møst.

Pressemelding
Styrets leder, rektor Marit Boyesen, vil fremme forslag om at styremøtet lukkes under behandlingen av denne saken.

Pressemelding blir sendt ut når saken er ferdigbehandlet, sannsynligvis før klokken 14:00.

Andre saker
Andre saker på styremøtet er foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016, søkertallene for 2015 og forskningsrapporten for 2014.

Se hele sakslisten til styremøtet.

Bilde av styrerom

Det er styremøte ved UiS 11. juni 2015.