MENY

Styremøte 7. mars

Styret ved UiS møtest torsdag 7. mars 2019. Blant sakene som ligg på bordet, er tilsetting av direktør for organisasjon og infrastruktur. Følg sendinga direkte på internett.

Av andre saker som skal opp i styret er gjennomgang og planlegging av nye studieplassar for 2020-2021 og årsrapport.

Sjå heile sakskartet.

Styremøtet tek til klokka 10 og blir send direkte på internett. Du kan følge sendinga her

Arne Rettedals hus

Styremøtet blir halde i Arne Rettedals hus.