MENY

Styremøte avlyst

Møte i Styret ved Universitetet i Stavanger som skulle vært avholdt 21. oktober er avlyst.

Saken om oppfølging av styrets vedtak i sak 35/08 Gjennomgang av studieportefølje - opptak, studiepoengproduksjon og undervisningsressurser 2006-2007, vil bli lagt fram på styremøtet i november. Den vil da også være samordnet med handlingsplanarbeidet som nå foregår i fakultetene.

Neste styremøte finner sted torsdag 27. november.

Les mer om UiS-styret