MENY

Styremøte ved UiS 1. mars 2012

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 1. mars 2012 kl. 10.00. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Dokumentet kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Saksliste og vedlegg (47 MB)

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen

Presentasjon:
UiS Pluss

Saksliste:

US 4/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 5/12 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 15.02.2012 2012/699

US 6/12 Endelig fordeling statlig finansiering 2012 2012/705

US 7/12 Foreløpig Rapport 2011 og planer 2012 2011/3223

US 8/12 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet 2011/3094

US 9/12 Anklage om plagiat 2012/395

US 10/12 Søknad om utredning og nedlegging og oppretting av studier 2011/5399

US 11/12 Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger - revisjon 2011/4908

US 12/12 Modell for strategisk utvikling av studieporteføljen ved Universitetet i Stavanger 2011/4793

US 13/12 Ny forskrift for graden philosophiae doctor 2011/3871

US 14/12 Samvirke med Misjonshøgskolen 2012/801

US 15/12 Revisjon av valgreglementet ved Universitetet i Stavanger 2012/683

US 16/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Helle Asgjerd Oltedal 2012/591

US 17/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Abbas Barabadi 2012/591

US 18/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Anne Elisabeth Dahle 2012/591

US 19/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Alf Reidar Nilsen 2012/591

US 20/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Jon Espen Skogdalen 2012/591

US 21/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - S.M. Samindi M.K. Samarakoon 2012/591 Side 2

US 22/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Reza Rostami Ravari 2012/591

US 23/12 Tildeling av graden philosopiae doctor - Amr Ramzy Abass Kataya 2012/591

US 24/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Birgit Vignes 2012/591

US 25/12 Møteplan for styret høsten 2012 og våren 2013 2011/2375

US 26/12 Videreføring av Fellesløftet 2010/3889

US 27/12 Årsrapport forskningsetisk utvalg 2011 2012/646

US 28/12 Årsrapport 2011 for programområdene for forskning 2012/646

US 29/12 Fullmaktssaker til styremøtet 01.03.2012 2012/698

US 30/12 Orienteringssaker til styremøtet 01.03.2012 2012/698

Eventuelt