MENY

Styremøte ved UiS 1. mars

Sakene på styrekartet for møte i Styret for Universitetet i Stavanger 1. mars gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren, med noen mindre justeringer.

Saken om videreutvikling av styrings- og ledelsesfunksjonen ved UiS og saken om tilsetting av dekan og instituttledere ble vedtatt mot fire stemmer. De som gikk mot universitetsdirektørens innstilling i disse to sakene var de tre representantene fra de ansatte og en av studentrepresentantene.

Saken om tilsetting av dekan og instituttleder ble vedtatt med noen små justeringer i utlysingstekstene.

Eksterne til styret
Departementet har bedt UiS innstille navn på 12 eksterne representanter til styret. Styret vedtok å innstille følgende personer til UiS-styret (i alfabetisk rekkefølge etter kjønn): Regiondirektør Veslemøy Hagen, Statens Lånekasse Sør- og Vestlandet, assisterende regiondirektør for Kriminalomsorgen Region Sær, Agnes Sofie Inderhaug, meterolog Siri Kalvig, Storm Weather Center, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest Bjørg Sandal, teatersjef Hanne Gløtvold Tømta, Rogaland Teater, Professor ved Karlstad Universitet Christina Ullenius, oljedirektør Gunnar Berge i Oljedirektoratet, professor ved UiB Harald Høiland, administrerende direktør Tore Lærdal, Laerdal Medical A/S, konsernsjef i Lyse Energi Eimund Nygaard, daglig leder i Stavanger Forvaltning A/S Tor Dagfinn Veen og president i NHO Erling Øverland.

Det vil bli oppnevnt fire fast eksterne representanter og tre vararepresentanter. Det er departementet som oppnevner eksterne styrerepresentanter.

Eilef Meland foreslo at en skulle se på en omlegging av nominasjonsprosessen til neste styreperiode.