MENY

Styremøte ved UiS 14. februar 2008

Sakene på styremøtet for Universitetet i Stavanger 14. februar gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren, med noen mindre merknader.

Universitetsdirektør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen orienterte styret om status i arbeidet med strategi for 2009-2020. De to fortalte at det på bakgrunn av innspill som er kommet inn fra organisasjonen, er avholdt strategiseminarer for toppledergruppen, på institutter, sentrene og fakulteter.

Tverrfaglig engasjement
I tillegg ble det orientert om utredninger og ”tenketankene” for idémyldring som er opprettet i forbindelse med strategiarbeidet, og som skal se nærmere på ulike satsingsområder.

Mikkelsen understreket overfor at det er rom for enda mer tverrfaglig engasjement i denne saken.

- Alle ledere er oppfordret til å legge tilrette for gode prosesser på instituttene og enhetene, lage strategier og etablere nye ”tenketanker”, sa rektor.

Styremedlem Bjørn Kvalsvik Nicolaysen kom med et innspill til organiseringen av det videre strategiarbeidet ved enheter og fagmiljøer.

Ekstrabevilgning fra departementet
UiS har fått en tilleggsbevilgning på 4,5 mill kr til vitenskapelig ustyr, og styret vedtok at midlene skal øremerkes Center for Organelle Research (CORE). Dette bidrar til å styrke satsingen på biologisk kjemi ved UiS, som forøvrig er et av universitetets satsingsområder.

Universitetets statlige tildeling er økt med 400 000 kr i forhold til beløpet som ble meldt i den foreløpige tildelingen i fjor høst. Disse midlene hører innunder Kunnskapsdepartements (KD) pott som skal styrke forskningsvilkårene ved universitetet, og styret vedtok at ekstramidlene skal brukes til ”såkornmidler”, det vil si få i gang nye tiltak.

UiS forventer også å få tildelt midler til tematiske satsingsområder i 2008. KD har satt av 148 mill kr til sektoren innen områdene utdanning, internasjonalisering, forskning og formidling, men midlene er foreløpig ikke fordelt.

Styret kreerte Helge Hodne, Sukhvir Singh Panesar og Erlend Hovland til doktor.

De fremlagte sakene kan leses her