MENY

Styremøte ved UiS

Det holdes møte i styret for Universitetet i Stavanger tirsdag 4. oktober 2016 kl 10. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

På sakskartet står blant annet videre arbeid med organisasjonsutvikling, medvirkning og medbestemmelse på fakultets- og instituttnivå, samt fremdriftsplan for, og organisering av, strategiprosessen 2016-2017.

Hele sakslisten og styrepapirene kan du lese her.

Arne Rettedals hus

Styremøtet holdes i Arne Rettedals hus