MENY

Styremøte ved UiS

Det er styremøte for Universitetet i Stavanger torsdag 1. desember 2016 kl. 10. På dagsorden står blant annet utlysning av tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør, strategiprosess, plan for 2017 og ny ordning for styrer på institutt- og fakultetsnivå.

Årets siste styremøte for UiS sitt universitetsstyre avholdes 1. desember i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Les hele sakslisten og styrepapirene på våre nettsider.

Strategiprosess

Styret blir torsdag bedt om å gi sin tilslutning til føringene for det videre arbeidet med utforming av Strategi 2017–2020.

Del I av strategidokumentet er sendt ut internt og publisert på UiS sine nettsider med invitasjon til innspill. I utkastet som styret skal ta stilling til som utgangspunkt for det videre strategiarbeidet, er i kortversjon følgende: Samfunnsoppdrag: Utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Visjon: Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring

Verdier: Uavhengig, involverende og skapende

Profil: Et innovativt universitet

Tverrgående og gjennomgripende satsingsområder:

  • Innovasjon
  • Teknologiorientering
  • Regional utvikling
  • Internasjonalisering

Instituttstyrene 

På styremøtet blir det videre lagt fram forslag til vedtak om at instituttstyrene skal avvikles med virkning fra 1. august 2017, mens det på fakultetsnivå videreføres styrer med et klart fagstrategisk mandat.

Det ligger også i forslaget som blir lagt fram til styret, at ledelsen ved alle grunnenheter styrkes gjennom å etablere en mer formalisert struktur rundt instituttlederen, der viktige funksjoner ved enheten inngår.

Nye studier

På torsdagens styremøte blir det også lagt fram forslag til å etablere nye studier – to av dem på Det humanistiske fakultet: en femårig master i grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7 og en tilsvarende for trinn 5–10.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsker å opprette fire nye studier: Nordic Master in Social Work and Welfare, Master in Energy, Environment and Society, en master i rus og psykisk helsearbeid, og en ny master i helsesøsterfag.

 

Arne Rettedals hus.

Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.