MENY

Styremøte ved universitetet 12. mars 2015

Det ble avholdt møte i styret for UiS torsdag 12. mars 2015. Her ble blant annet en intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS godkjent .

Ledelsene ved UiS og HSH har hatt fusjonssamtaler og sammen utformet intensjonsavtale om fusjon. Den ble lagt fram og godkjent på styremøtet.

På styremøtet stod også evaluering av forskningssentre ved UiS på dagsorden. Styret fikk en kort oppsummering av høringsrunden etter evalueringen av forskningssentrene som ble gjort av IRIS. Styret vedtok at Senter for berekraftig energi (CenSE) skal eksistere i sin nåværende form fram til sommeren. En arbeidsgruppe skal innen den tid gjøre rede for hvordan satsningen på bærekraftig energi kan styrkes. Ellers ble forslagene om omlegging av forskningssentrene vedtatt i tråd med innstillingene. 

Les mer om at styret vil styrka CenSE

Styret godkjente også en handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015–2025. Målet er at man på sikt har et universitetet som er så godt universelt utformet at man har minst mulig behov for individuell tilrettelegging for enkeltstudenter, og for ansatte.

Øvrige saker ble vedtatt i henhold til innstillingene.

Styremøte for UiS 15. februar 2015

SAKER TIL STYRET: Evaluering av forskningssentre og handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging og intensjonsavtale om fusjon mellom HSH og UiS er tre av sakene som stod på agendaen på styremøtet torsdag 12. mars.