MENY

Styret orienteres om samarbeid mellom UiS og UiA

Styret ved UiS vil på styremøtet torsdag 2. april få en orientering om det strategiske samarbeidet med Universitetet i Agder.

Styret har i Strategidokumentet vedtatt å utvikle en universitetsallianse med Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen, samt Høgskolen Stord-Haugesund og Høgskolen i Bergen for å styrke Sørvestlandets langsiktige innovasjons- og verdiskapingsevne.

På denne bakgrunn har UiS og UiA inngått en strategisk samarbeidsavtale som ble undertegnet av partene i Kristiansand 18. februar i år. Den slår fast at UiA og UiS har en felles målsetting om å utvikle seg som nyskapende og innovative universiteter. Universitetene skal kjennetegnes ved et nært samarbeid med samfunns- og næringsliv og for sine bidrag til å øke verdiskapingsevnen på Sørvestlandet. Avtalen skal medvirke til at de samarbeidende institusjonene skal styrke utdanning, undervisning og nye læringsarenaer, forskning, innovasjon og utviklingssamarbeid og skisserer aktuelle samarbeidsområder. Ett av disse er Center for Sustainable Energy, som ble vedtatt av UiS-styret i februar.

Europeisk nettverk for innovasjon
Med basis i utviklingsideen vil UiA og UiS etablere et konsortium for søknad om medlemskap i nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU) og utforme et utviklingsprogram for felles nasjonal og internasjonal profilering.

Forut for avtalen er det tatt initiativ til, etablert eller videreutviklet samarbeid mellom flere fagmiljøer, administrative enheter og ledelse i de to institusjonene.

Innspill om finansiering
I mars sendte UiS og UiA et felles innspill til statsråd Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet (KD) om bedre finansiering av de to universitetene. Innspillet hviler på samarbeidsavtalen, og det viser også til politiske føringer om samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren. Notatet skisserer en strategi som kan gi UiS og UiA finansiering på linje med de gamle universitetene. De to universitetene må da totalt tilføres forskningsmidler på 427 millioner kroner.

UiS og UiA har også gitt felles innspill til forskningsmeldingen. Skrivet slår fast at Norge trenger et ”Nyskapingsuniversitet”, og at et konsortium av UiS/IRIS og UiA/Teknova har forutsetninger for å kunne ta denne posisjonen.

Innkalling og saksliste kan leses her (pdf - 241 kb)