MENY

Styrker forskningsdelen

Senter for industriell teknologi og driftsledelse (tidigere Senter for drift og vedlikehold) har opprettet en egen rådgivende forskningsgruppe.

Gruppen består av: viseadm. direktør Bjørn Øistein Bergseth, Aker Kværner, prosjektdirektør Thore Langeland, OLF, prosjektdirektør Eirik Bjerkebæk, Ptil, adm. direktør Kristin Husebø, Prekubator og forskningsdirektør Helge Ole Bergesen, UiS. Gruppen kan bli supplert med flere personer.

- Vi føler at en egen forskningsgruppe kan spille en viktig rolle i utvikling av forskning og i utviklingen av utdanninger i aksen mellom UiS og industrien i regionen, sier leder av senteret Jayantha P. Liyanage.