MENY

Styrker kunnskap om psykiske vansker

Et nytt kurstilbud skal gi lærere og barne- og ungdomsarbeidere økt kunnskap om psykiske vansker.

Studiet er blant annet beregnet for lærere, rådgivere og spesialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, samt skolehelsetjenesten og kultur- og fritidssektoren.

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. Ulike psykiske lidelser utgjør fire av ti punkter på WHOs liste over de viktigste globale helseutfordringene.

Kurset skal bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om psykiske vansker. Det skal også styrke lærerrollen og andre relevante yrkesgrupper, og bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskap om psykisk helse i skolen.

Alt tyder på at det er kompetansebehov på dette området. Kurset startet opp i høst og det var stor faglig bredde blant søkerne.

- Dette vårt best søkte betalingsstudium, med 62 deltakere fra hele landet, sier Kari Førre ved FLEKS.

Hun opplyser at neste kurs starter opp høsten 2008.