MENY

Suksess for e-kompendier i sykepleie

Sykepleierstudenter vil helst ha e-kompendium som læringsverktøy. Det danker ut både tradisjonelle læringsverktøy og andre elektronisk støttede verktøy. Nederst på lista havner tekstbøker.

Sykepleierstudentene Emilie Vinnes og Malin Theissen (Foto: Asbjørn Jensen/UiS)

BEGEISTRET: Sykepleierstudentene Emilie Vinnes og Malin Theissen forstår godt hvorfor e-kompendiene er så populære. – De hjelper oss til å jobbe mer målrettet og vi har alltid tilgang til dem via pc, Ipad og mobil, sier Vinnes. (Foto: Asbjørn Jensen)

De siste årene har elektronisk støttet læring økt i omfang i akademia, og flere nye digitale verktøy har blitt utviklet for å tilfredsstille studenters behov for tilgang til pensum når som helst og hvor som helst.

Denne utviklingen satte fart i en innovativ idé som nå har blitt en suksess ved UiS: For å imøtekomme studentenes behov fikk universitetets egen avdeling for nettbasert opplæring, NettOp, utviklet elektroniske kompendier, såkalte e-kompendier, basert på en kombinasjon av pdf- og flash-teknologi.

Nyvinningen ble gjort i forbindelse med at Universitetet i Stavanger i 2009 var først i landet med å kunne tilby .

– E-kompendiene var unike også internasjonalt da de ble lansert, siden de representerte et helt nytt læringskonsept, forteller Atle Løkken, leder ved NettOp.

Den første faglæreren som var med i produksjonen av disse e-kompendiene, var førsteamanuensis Brynjar Foss ved Institutt for helsefag. Etter noen år med bruk av e-kompendiene som ett av flere læringsverktøy ville han finne ut mer om effekten av det nye tilbudet. Og konklusjonen er klar: E-kompendiene er populære.

Begeistring over år
I forskningen sin undersøkte Foss hvilke læremidler sykepleierstudenter foretrekker framfor andre. Hele 349 studenter, fordelt på 2009-, 2010- og 2012-kullet, ble bedt om å rangere ulike læremidler etter hvor fornøyde de var med dem.

I undersøkelsen havnet e-kompendiene desidert øverst, med en poengsum langt over flere av de andre alternativene. Hele 85 prosent av studentene svarte at de syntes e-kompendiene var svært gode som læringsverktøy, mens 14 prosent mente de var gode. Dernest foretrakk studentene forelesninger, digitale flervalgsprøver, oppgaveløsning i grupper og så podcast på Itunes U.

– Det store antall studenter som rangerer e-kompendier høyest, holder seg stabilt over flere år. Samtidig ser vi at de to siste kullene er mest begeistret. Disse studentene var blant de første som daglig fikk bruke datamaskiner på videregående skole, så det kan spille inn her, sier Foss.

Overrasket over podcast
Han er samtidig noe overrasket over at podcast ikke havner helt i toppen sammen med e-kompendiene i denne undersøkelsen.

– En del studenter, om lag 30 prosent, brukte ikke podcast som læringsverktøy. Podcast var heller ikke et alternativ for kullet fra 2009, så utvalget er noe mindre. En forklaring kan være at podcastene som kan lastes ned til pc eller mobil, består av de samme lydfilene som allerede finnes i e-kompendiene, sier Foss.

Samtidig er han mindre overrasket over de verktøyene som kom dårligst ut, nemlig oppgaveseminarer, diskusjonsforum på nett og tekstbøker.

– Om e-kompendiene faktisk fremmer læring, er vanskelig å fastslå, men det er i hvert fall det læringsverktøyet som studentene selv er mest fornøyde med, sier biologen, som samtidig anbefaler studentene å supplere e-kompendiene med andre læringsverktøy.

Lærer hvor som helst
Studentene Malin Theissen og Emilie Vinnes, som går andre året på sykepleierutdanningen ved UiS, er begeistret for e-kompendiene. De er klare på hva som er fordelen med læringsverktøyet:

– E-kompendiene konsentrerer seg mer presist om det vi skal lære. Vi jobber mer målrettet. Og vi kan sitte på bussen eller hvor som helst og se og høre det vi skal lære. Vi trenger ikke dra på tunge tekstbøker, men har tilgang via pc, Ipad og mobil, sier Vinnes.

De to studentene er ikke overrasket over at e-kompendiene topper lista.

– E-kompendiene gir deg en annen følelse av det du skal lære. De er veldig visuelle og lette å bruke. Vi bruker dem hver dag, sier Theissen.

Denne saken stod på trykk i Univers nr. 2 2013

Les også: E-kompendier i sykepleie til salgs

(Opprinnelig publisert 13. desember, 2013)

Skjermbilde av e-kompendiene

POPULÆRE: Per i dag er det utviklet 104 e-kompendier til sykepleierutdanningen ved UiS.