MENY

SV-bygg opp i styret

Universitetsdirektøren går inn for å bygge et nytt SV-bygg og dropper planene om å leie OD-bygget. Denne saken skal behandles på torsdagens styremøte på UiS.

På sakskartet for åpne saker står også Etablering av Ph.d. i samfunnsvitenskap, Rapport 2010 og planer 2011, Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2011-2014 og Orientering om premiering av formidling ved UiS.

I tillegg skal flere årsrapporter for 2010 behandles. Det gjelder årsrapporter for Forskningssentre ved UiS, Programområder for forskning, Forskningsetisk utvalg og HMS-rapport. På styrekartet står også godkjenning av utlysningstekst for flere åremålsstillinger som instituttleder/senterleder ved henholdsvis instituttene for musikk og dans, helsefag, medie-, kultur- og samfunnsfag og data- og elektronikk, samt Senter for atferdsforskning. Dessuten fremlegges sak om Styrets møteplan for høsten 2011 og våren 2012 i tillegg til fullmakts- og orienteringssaker.

Følgende skal tildeles graden philosophiae doctor: Jorunn Elise Tharaldsen, Marianne Storm, John Fabriius Zuta og Kjetil Thorsen.

Disse sakene skal behandles i lukket møte: Lønnsforhandlinger for avtroppende rektor og prorektor, Ansettelser i vikariat som dekan på SV-fakultetet og i åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøyskolen ved UiS og Vurdering av prosessuelle forhold knyttet til ansettelsessaker.

Her er sakskart og sakspapirer til styremøtet