MENY

Svein Bjelland i seminar i naturvitenskap

Professor Svein Bjelland, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, er foredragsholder i seminar i naturvitenskap torsdag 30. oktober kl. 14.15.

Seminaret finner sted i rom C 101, Kjølv Egelands hus.

Foredraget har tittelen:

Hypertermofile arkebakterier og øvre temperaturgrense for liv

Alt cellulært liv på jorda er gruppert i tre domener: Eubakterier (Bacteria; det som tradisjonelt er regnet som bakterier), arkebakterier (Archaea; også bare kalt arker) og eukaryoter (alt fra encellede organismer som gjær til komplekse organismer som menneske). De celler som kan leve ved høyest temperatur fins blant arkene, hvor noen tåler > 100 °C.

Foredraget vil omhandle slike hypertermofile arker, og det som gjør dem temperaturresistente, og egenskaper som setter den øvre grense for cellulært liv diskutert. Den type forskning som foregår på UiS på hypertermofile arker, vil også bli nevnt.

 Per A. Amundsen

Henning Knutsen