MENY

Sverre Hval om kjernekraftverk for fremtiden

Forskningsleder Sverre Hval, Institutt for energiteknikk, holder populærvitenskapelig foredrag i serien Seminar i naturvitenskap: "Mulige kjernekraftverk for fremtiden", torsdag 8. mai, klokken 14.15 i rom A-204 Kjølv Egelands hus ved Universitetet i Stavanger. Alle velkommen.

Foredraget starter med noen betraktninger om en mulig renessanse for kjernekraft pga. klimautfordringer. Så går vi kjapt igjennom grunnlaget,med fisjon og fysikkens mest berømte likning: E=mc**2. Deretter fortsetter vi med en presentasjon av det internasjonale generasjon 4-prosjektet, og gjennomgår hovedtrekkene ved de seks reaktortypene som er utvalgt for videre vurdering.

Deretter fortsetter vi med thoriumreaktorer: Fysikken bak, historikk, ressurser og interesse i Norge og internasjonalt. Vi ser på forskjellige konsepter som har vært bygget, eller er blitt foreslått, som f. eks. akseleratordrevet system. Kort om thoriumutvalget og dets konklusjoner. Så hopper vi over til fusjon, og behandler laserfusjon ved National Ignition Facility og tokamakprinsippet, eksemplifisert med ITER-anlegget, som er under oppbygging i Cadarache.

Bevertning med kaffe og kringle etter foredraget