MENY

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved Universitetet i Stavanger får undervisning og trening i realistiske omgivelser - i et sykepleielaboratorium utformet som en sengepost.

I fjor utbedret universitetet fasilitetene ved Institutt for helsefag. Resultatet er at studentene får ferdighetstrening i lokaler helt på høyde med en sengeavdeling.

Laboratoriet har både vaktrom med alarm, et velutstyrt medisinrom, kjøkkenkrok, lintøyrom, rent lager, skyllerom og sengerom med opplegg for oksygen og sug. I tillegg er det pc på hvert rom slik at studentene har tilgang til databaser med viktig informasjon.

God læringseffekt
Med forbedrede lokaler er undervisningen blitt organisert slik at sykepleierstudentene nå gjør praktiske øvelser umiddelbart etter introduksjon og demonstrasjon.

- Nærhet i tid mellom undervisning og øvelse gir en god læringseffekt, sier universitetslektor Eli Bøe, som er fagansvarlig for sykepleielaboratoriet.

- Bedre fasiliteter og ny organisering av undervisningen gir også større fornøydhet blant studentene, påpeker Bøe og tilføyer:

- Studentene får økt forberedthet til videre praksisopplæring i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Fokus på mestring
Da UiS Nettavis besøkte sykepleierutdanningen, stod ernæring og mating av pasienter på timeplanen til førsteårsstudentene.

De lyttet først til universitetslektor Bodil Bø Våga sin gjennomgang av tilrettelegging for måltid og kommunikasjon med pasientene.
Deretter gjorde studentene praktiske øvelser i små grupper hvor oppgaven var å mate en blind pasient. Veiledere observerte øvelsene og ga råd og vink til studentene.

- Mestring står i fokus og vi avslutter de praktiske øvelsene med refleksjon i grupper, sier Eli Bøe.

Simulering viktig
Sykepleierutdanningen ved UiS legger stor vekt på simulering som læringsmetode og har som mål å videreutvikle dette. Foruten å ha et eget simuleringsrom, samarbeider universitetet tett med forsknings- og læringssenteret SAFER, som tilbyr trening i akuttmedisin.

- På SAFER simuleres scenarier fra kirurgiske og medisinske akuttsituasjoner. Studentene får blant annet oppleve både blodtrykksfall, hjertestans og gjenoppliving, sier Eli Bøe og fortsetter:

- Vi får overveiende positive tilbakemeldinger på simuleringen. Studentene gjør store oppdagelser på SAFER.

UiS er det eneste universitetet i landet som tilbyr profesjonsutdanning i sykepleie. I tillegg til bachelorgrad i sykepleie, tilbyr UiS en rekke videreutdanningskurs, samt mastergrad i helse og sosialfag.

Interessert i sykepleie? Sjekk våre studietilbud.