MENY

Sykepleier- og legestudenter trente sammen

Under en egen pasientsikkerhetsdag ved lærings- og forskningssenteret SAFER den 10. mai, fikk sykepleierstudenter fra UiS og legestudenter fra Universitetet i Bergen trene sammen for alle for første gang.

Treningen under pasientsikkerhetsdagen bestod av fire ulike simuleringsposter med eksempler fra den virkelige sykehushverdagen. På hver post skulle studentene løse kliniske problemstillinger på tvers av profesjonene. Til sammen deltok 12 sykepleierstudenter og 14 legestudenter.

– Dette er første gang at sykepleier- og legestudenter trener sammen i Stavanger, forteller universitetslektor Ingunn Aase ved Institutt for helsefag ved UiS.

Forsker på samhandling
I tillegg til å være en av arrangørene bak treningsdagen for studentene, forsker Aase på tverrfagligprofesjonell samhandling i helseutdanninger i doktorgraden sin. Hun ser klare fordeler med at studenter får trene på tvers av profesjoner.

– Ved å få trene sammen under utdanningen og bli utfordret på kommunikasjon og samhandling, vil studentene også lettere klare å samarbeide og kommunisere på tvers av profesjoner når de begynner å jobbe. At leger og sykepleiere kommuniserer og samhandler godt er avgjørende for pasientene, sier Aase.

Ingen selvfølge
– Det er lett å tro at slikt samarbeid går av seg selv, at tverrprofesjonelt samarbeid er en integrert del av den daglige virksomheten. Men det er ingen selvfølge. Med en dag som denne vil vi legge til rette for at sykepleier- og legestudenter får god trening i og erfaring med å jobbe sammen, sier Aase.

– Slik kan studentene bli bedre kjent med hverandres roller, ansvar og oppgaver. De blir også kjent med et eget verktøy som brukes for å strukturere opplysninger og antakelser om pasienten i kommunikasjonen mellom helsepersonell, forteller Aase. 

Pasientsikkerhetsdagen er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus og SAFER. En ny gruppe studenter vil få samme treningsopplegg den 31. mai.

Les mer på www.safer.net

(Opprinnelig publisert mai, 2013)

Legestudentene Therese Langlo og Anne Naterstad og sykepleierstudentene Lisa Solheim og Rebecca N. Mossige trente på kommunikasjon og samhandling på SAFER den 10. mai (Foto: SUS)

GODE SAMMEN: Legestudentene Therese Langlo og Anne Naterstad (fra venstre) og sykepleierstudentene Lisa Solheim og Rebecca N. Mossige trente på kommunikasjon og samhandling på SAFER den 10. mai (Foto: SUS)