MENY

Ta emner om likestilling og menneskerettigheter

Vil du lære om hvilke effekter nordisk likestillingspolitikk har hatt? Eller om hvordan menneskerettighetene har utviklet seg fram til i dag? UiS tilbyr emner som tar opp disse temaene.

– Du lærer om likheter og forskjeller i likestillingspolitikk i de nordiske landene. Emnene gir innføring i hvilke effekter tiltak som fedrekvote, kontantstøtte og barnehage har hatt, sier Ingrid Rusnes.

Hun er fagansvarlig for Nordisk likestillings- og velferdspolitikk, som er navnet på to emner på bachelor- og masternivå.

Likestilling i et flerkulturelt samfunn

Emnene tar opp hvordan likestillingspolitikken utfordres til nytenkning av økt innvandring og et flerkulturelt samfunn. Et sentralt spørsmål for forskningen har vært om likestillingspolitikken favoriserer interessene til den etnisk norske middelklassen.

I undervisningen vil du møte forelesere fra både HandelshøgskolenInstitutt for medie-, kultur- og samfunnsfag og Institutt for sosialfag.

Les mer om emnene Nordisk likestillings- og velferdspolitikk på bachelor- og masternivå. Alle som studerer ved UiS kan søke. Kurset er også åpent for privatister, det vil si at du ikke trenger å være tatt opp på et studieprogram ved UiS for å søke.

Menneskerettighetenes framvekst

Et annet emne er Menneskerettigheter – flerfaglige perspektiver. Det belyser idéene bak menneskerettighetene, deres framvekst og utvikling fram til dagens globale samfunn, spesielt med tanke på ulikheter mellom rik og fattig i verden. I tillegg tar det opp bedrifters samfunnsansvar og internasjonale konflikter.

Les mer om Menneskerettigheter – flerfaglige perspektiver. Det er åpent for masterstudenter ved UiS.


Pensum og undervisning er på engelsk i alle de tre emnene. Du kan søke på emnene på restetorget.

Mann og kvinne som står vendt mot hverandre. Rødt lys.

Emnene Nordisk likestillings- og velferdspolitikk tar om hvilke utfordringer som gjenstår på likestillingsfronten. Illustrasjonsfoto: Morten Berentsen