MENY

Ta forkurs i matematikk for å komme inn på lærerstudiene

Ønsker du å bli lærer, men du oppfyller ikke kravet til karakter 4,0 i matematikk fra videregående skole? Til sommeren kan du ta forkurs i matematikk ved UiS slik at du fremdeles har mulighet til å starte på ett av våre lærerstudier til høsten.

Bildet viser studenter som tar matematikk ved Universitetet i Stavanger. Oppfyller de ikke de nye kravene til karakter 4,0 i matematikk? Da kan du ta forkurs ved UiS.

Hvis du ikke oppfyller de nye kravene til karakter 4,0 i matematikk fra videregående skole, har du fortsatt muligheten til å ta fatt på ett av våre lærerstudier til høsten. Ta forkurs i matematikk ved Universitetet i Stavanger i sommer.

Ta forkurs i matematikk

Fra høsten 2016 er det nye regler for de som vil begynne på grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning 8.-13. trinn. Nå må alle som begynner på studiene ha minimum karakteren 4 fra videregående opplæring. Men fortvil ikke! Universitetet i Stavanger tilbyr forkurs i matematikk for de som ønsker å starte lærerstudier høsten 2016, men som ikke har oppnådd det nye kravet. Men du må sørge for at du i tillegg har minimum 35 skolepoeng og karakteren 3,0 i norsk. 

Kravet gjelder kun for P-matematikk (P1+P2), og ikke R og S-matematikk. De som har karakteren 3 i P-matematikk får tilbud om forkurs. Dersom du har minimum karakteren 2 i program i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte), oppfyller du kravet og du trenger ikke ta dette forkurset.

– Departementet tror det vil komme en midlertidig nedgang i studentopptaket som følge av at opptakskravet i matematikk er blitt skjerpet, og det er derfor dette forkurset har blitt satt i gang for å unngå at vi skal få store utfordringer med å rekruttere nok studenter, sier kontorsjef Birgitte Tysdal ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som legger til at det er et stort behov for lærere i framtiden.

Vil heve statusen

Endringen i karakterkravet i matematikk er et av regjeringens tiltak for å heve statusen til læreryrket. På forkurset vil du først gjennomføre fire uker med undervisning, før du skal avlegge en eksamen som er lagt til 1. august. Eksamenen skal gjennomføres som skoleeksamen, delvis på datamaskin med bruk av Geogebra og Excel.

Prøven tar utgangspunkt i læreplanen i matematikk 1P på Vg1 og matematikk 2P på Vg2 i videregående opplæring. Bestått prøve (karakter 4 eller bedre) kvalifiserer til opptak til lærerutdanningene. Bestått prøve er ekvivalent med gjennomsnittskarakter 4 i matematikk 1P og matematikk 2P.

Kurset er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og er derfor gratis for studentene. Påmelding vil skje gjennom Samordna Opptak. Mer opplysninger om påmeldingsfrist og undervisningstider vil komme senere. Har du spørsmål? Send mail til forkurs@uis.no, eller les mer om kurset på . 


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen