MENY

Tall og bokstaver i barnehagen

En ny bok om grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring viser hvordan barnehagen kan spille en viktig rolle i arbeidet med utvikling av slike ferdigheter. Universitetslektor Janne Fauskanger og førsteamanuensis Elin Reikerås ved UiS bidrar med artikkelen ”Ti er ikke ti, men fem”.

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) kom inn i lærerutdanningen samtidig med at den nye læreplanen, Kunnskapsløftet, ble innført. Mange tar nå til orde for at barnehagen må sees som en start på et langt utdanningsforløp.

Gjennom mange ulike artikler fra ulike fag sier denne boka noe om hva GLSM skal være i barnehagen. Matematikk og språk skal utforskes, læres og trenes i lys av barnehagens tradisjoner. Gjennom lek, nysgjerrighet, undring og opplevelse skal barna utvikle et grunnlag for å forstå og ta verden rundt seg i besittelse.

Artiklene i boka tar utgangspunkt i et helhetlig syn på barnet. Matematikk, norsk og pedagogikk er førende. Boka setter fokus på språklig mangfold, litteratur, musikk, filosofi, kartlegging og observasjon. Dessuten tar den gjennom praksisfortellinger og eksempler leseren med inn i barnehagen hvor mange veier til læring synliggjøres.

I tillegg til Reikerås og Fauskanger har Sonja Kibsgaard, Elin Angelo Aalberg, Dagrun Kibsgaard Sjøhelle, Morten Sæther, Marit Semundseth, Mari-Ann Letnes, Henriette Berg-Lennertzen, Hilde Merete Amundsen, Margareth Sandvik, Anne Berg, Anne Marit Valle, Else Lyngseth Johansen og Marit Spurkland bidratt med artikler i boka som gis ut av Universitetsforlaget.