MENY

Tar doktorgraden om økt oljeutvinning

Alireza RezaeiDoust forsvarer sin doktorgrad om sandsteinsreservoar ved Universitetet i Stavanger fredag 16. september 12.15.

I ca. 15 år har forskere og oljeindustrien kjent til at oljen fortrenges bedre med vann med lavt saltinnhold enn vann med høyt saltinnhold. Den kjemiske forståelsen av prosessen debatteres forstsatt i den vitenskapelige litteraturen.

Optimal gjenvinning
For at en skal kunne optimalisere gjenvinningen av olje ved vannflømming, må en forstå de kjemiske prosessene som foregår mellom olje, vann og bergart i reservoaret.

En kan da justere sammensetningen av ioner i injeksjonsvannet for å oppnå gunstige fuktegenskaper i reservoaret, som vil gi optimal gjenvinning av olje.

Ga svar på Snorre
Gjennom systematiske laboratoriestudier, både statiske og dynamiske, har RezaeiDoust øket den kjemiske forståelsen av det en kaller ”low salinity”-mekanismen for økt oljeutvinning.

Det har derfor vært mulig å gi en god forklaring på hvorfor pilotforsøket på Snorre-feltet ikke ga økt utvinning med fortynnet sjøvann.

Hjelper industrien
Denne teknologien for å øke utvinningen ved å justere saltinnholdet i injeksjonsvannet er miljøvennlig og billig i forhold til å bruke kostbare kjemiske tilsetningsstoffer.

Resultatene fra doktorgradsarbeidet vil være til stor hjelp for oljeselskaper når beslutninger skal tas for å optimalisere olje produksjonen fra sandsteins reservoarer med vanninjeksjon.

Doktorgradsarbeidet har blitt utført med støtte fra selskapene Talisman Norge og Total.

Om disputasen
Alireza RezaeiDoust disputerer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger fredag 16. september. Hans veileder har vært Tor Austad ved Institutt for petroleumsteknologi.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15. Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164. Mer info i vår kalender.

Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på Universitetsbiblioteket ved UiS.