MENY

Tar i bruk japansk suksessmetode

Japanske skoler ligger helt i toppen på internasjonale skolerankinger. En av suksessmetodene som har blitt brukt i japanske skoler i over 100 år kan nå bli innført hos flere norske skoler.

På den første nasjonale konferansen om Lesson Study fikk lærerne selv prøve ut metoden. På den første nasjonale konferansen om «Lesson Study» fikk lærerne selv prøve ut metoden.

Japanske skoler ligger helt i toppen på internasjonale skolerankinger som Pisa og TIMMS (The Third International Mathematics and Science Study). Dette er mye takket være lærernes søkende holdning til undervisningen og undervisningsmetoder. 

Denne uken ble den første nasjonale konferansen om «Lesson Study» holdt på Sola. Der ble det blant annet diskutert hvordan man kan bruke den japanske suksessmetoden i norske skoler og i lærerutdanninger.

Suksess også i Norge?
Det er allerede noen skoler i landet som har begynt å ta i bruk metoden. I Bømlo har to skoler prøvd ut
Lesson Study i tre år i samarbeid med UiS. En av konklusjonene var at de «de svake» elevene fungerer bedre i timer som er basert på denne metoden og at elevene generelt er mer aktive i disse timene. Lærerne på Bømlo påpeker spesielt at de har blitt minnet på hvor viktig struktur er for undervisningen.

Også på grunnskolelærerutdanningene ved UiS er metoden i bruk blant lærerstudenter i samarbeid med praksislærere. Nå arbeider 18 forskere ved Humanistisk fakultet med Lesson Study og metoden har med stor suksess vært prøvd ut i prosjektetet «Teachers as Students» (TasS). Det viser seg at studentene har langt større utbytte av praksisopplæringen når opplæringen er basert på «Lesson study-metoden».

 Resultatene har faktisk vært så positive at Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) har bestemt seg for å innføre Lesson Study for alle første års studenter fra neste semester, sier Professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UiS) og dekan ved Humanistisk fakultet, Elaine Munthe.

Essensiell kunnskap
Mandag og tirsdag denne uken ble Norges aller første konferanse om Lesson study holdt på Sola Strand Hotel i regi av UiS. Der deltok om lag 80 deltakere fra norske skoler og lærerutdanninger fra hele landet i tillegg til internasjonale deltakere fra Malawi og Island, for å lære mer om samarbeidslæringsformen. 

I tillegg snakket de to fremste ekspertene på metoden, Catherine Lewis fra Mills College i USA og Aki Murata fra University of Berkeley og Professor II ved UiS, om deres erfaringer med Lesson Study. Forskere fra TasS-prosjektet presentere resultater fra deres prosjekt i lærerutdanningene ved UiS, og det ble diskutert hva metoden kan å si for lærerutdanninger og hvordan det er mulig å bruke erfaringene videre.

– Forskning viser at lærere utvikler dyp kunnskap både om faglig innhold og om elever gjennom Lesson Study. Denne kunnskapen er essensiell. Det bidrar til utvikling av læringskultur på skoler og i høyere utdanning.  I Japan er deres Kunnskapsdepartement svært interessert i hvordan lærere gjennom Lesson Study kan bidra til utvikling av nasjonale læreplaner. Slik sett bidrar denne læringsformen til en god toveis kommunikasjon, forklarer hun.

Dypere kunnskap
Metoden «kenkyuu jugyou», «forskningstime» på norsk eller på engelsk «Lesson Study», blir brukt av lærere til 
å planlegge, observere og drøfte sammen. Målet er å øke elevenes læringsutbytte. Metoden ut på at lærere går sammen i grupper for å planlegge hva de ønsker å lære elevene og hvordan de kan vite om elevene er på vei mot dette målet. En av de underviser elevene mens de andre observerer. 

Når lærergruppen observerer, har de ikke fokus på læreren som underviser, men på elevene og deres reaksjoner på undervisningen: Hvordan tenker elevene? Forstår de sentrale begreper som læres? Hvordan kan vi vite det? Etter timen setter lærerne seg sammen for å drøfte det de har observert, hva de har lært om elevene og hvilke konsekvenser det bør få.

– Lesson Study er en form for samarbeidslæring blant lærere som utvikler undervisning i skolen og som gir lærere dypere kunnskap om de emnene som de underviser i samtidig som de også lærer om elevenes tenkning og forståelse, sier Munthe.

Catherine Lewis er en av de fremste ekspertene på Lesson Study. På Sola Strand Hotel forklarte hun om hva metoden går ut på.

Catherine Lewis er en av de fremste ekspertene på Lesson Study. På konferansen denne uken forklarte hun om hva metoden går ut på.