MENY

Tar pause fra samfunnsansvaret

Ikke bare er hun synlig i mediene, juristen fra Randaberg får også gjort ting. Som nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen taler hun de nye universitetenes sak og jobber for å øke antallet stipendiater. Nå tar hun en velfortjent juleferie på Storhaug.

Iselin Nybø. JULEBESØK: – Vi kommer ingen vei uten at vi satser på universitets- og høgskolesektoren, sier Iselin Nybø da hun på en av sine siste dager på jobb før jul, besøkte UiS. Hun brenner for utdanningspolitikk, men det hun er aller mest stolt over i året som gikk, er politireformen.

Iselin Nybø er 34 år, er fra Randaberg og bor på Storhaug, men ukedagene tilbringes i en leilighet i Oslo. Hun er Venstres stortingsrepresentant for Rogaland og ble valgt inn på Stortinget i 2013. Den hardtarbeidende og resultatorienterte politikeren fikk nestlederplassen i den desidert hyggeligste komiteen, ifølge henne selv.

– Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen er en veldig kjekk komité. Vi deler et samfunnsengasjement, har mye med hverandre å gjøre og vennskap oppstår på tvers av partitilhørighet. Det er den kjekkeste komiteen av alle.

At det var denne komiteen hun fikk bryne seg på som fersk stortingsrepresentant, var også naturlig. Nybø har jobbet politisk med oppvekst, skole og utdanning i en årrekke i lokalmiljøet på Randaberg og i Rogaland.

Hun kan takke sin gammelonkel for at hun i det hele tatt kom inn i politikken på Randaberg i slutten av tenårene. Før valget i 1999 gjorde han en genial oppringing til ungjenta i familien. Spørsmålet var om hun ville stå på Venstres liste. Det har som kjent ballet på seg.

I perioden 2010– 2012 var hun leder i Rogaland Venstre. På Venstres landsmøte i 2012 ble hun valgt inn i sentralstyret til Venstre. Nå sitter hun på Stortinget i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (KUF-komiteen) og er justispolitisk talskvinne for Venstre.

– Selve komitéarbeidet tar ikke så mye tid, men det å jobbe med utdanningspolitikk tar mye tid, forteller Nybø som daglig får mange henvendelser på mail og telefon, fra partimedlemmer og andre. 

– Jeg har møter med sektoren, som for eksempel Universitetet i Stavanger (UiS), går på seminarer og snakker med folk i sektoren. Det handler også om mediearbeid og ikke minst om å delta i debattene i Stortinget og i andre debatter, forklarer Nybø når hun blir bedt om å fortelle hva tiden går med til – når man «sitter på Stortinget».

Kjemper fram UiS-stipendiater
Som nestleder i KUF-komiteen har Nybø vært opptatt av finansiering av de nye universitetene og å få bevilget flere stipendiatstillinger til disse. I 2015-budsjettet fikk UiS 24 stipendiater. I regjeringens budsjettframlegg for 2016 var det også 24 stipendiater til UiS (10 faste og 14 midlertidige). I budsjettforliket for 2016 mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF ble det avklart at UiS fikk ytterligere 17 nye stipendiatstillinger. Det samme fikk universitetene i Agder og Nordland. Mye av æren for de nye stillingene i budsjettforliket tilfaller vår kvinne på Stortinget.

For venstrepolitikeren er det å kjempe fram nye stipendiater gjennom et budsjettforlik en god måte å rette innsatsen inn mot de nye universitetene.

– I et budsjettforlik er det fire partier som skal være enige. Venstre har ønsket flere stipendiatstillinger og vi har ønsket at et visst antall bør gå til de nye universitetet. Dette retter ikke opp skjevheten mellom de nye og de gamle universitetene, men det hjelper litt og gir UiS anledning til å styrke seg på viktige områder, påpeker Nybø og legger til:

– Det er mye god forskning som kommer ut av stipendiatstillinger!

Fortsatt gjenstår fordeling av 50 stipendiatstillinger til lærerutdanningen som regjeringen vil tildele på nyåret.

Noen har sagt om Iselin Nybø at hun er hardtarbeidende, kunnskapsrik, sta og utholdende i saker hun brenner for – som for eksempel høyere utdanning. Var det kanskje staheten som gjorde at hun fikk bevilget ekstra stipendiater til de nye universitetene – og attpåtil 55 nye studieplasser i 2016 til UiS?

– Jeg vet ikke om det er stahet, men jeg er i hvert fall veldig fornøyd med at disse stipendiatene og studieplassene kom på plass. 

Kunnskap for grønt skifte
Nybø er opptatt av å tenke langsiktig, se de store sammenhengene og å ta beslutninger som fører samfunnet framover. Blant annet tenker hun på den omstillingen som regionen vår og Norge står overfor.

– Det som er grunnleggende for meg når vi snakker om det grønne skiftet, er at vi kommer ingen vei uten at vi satser på universitets- og høgskolesektoren.

– Denne sektoren er nøkkelen til det grønne skiftet. Og alt henger sammen. Vi må ha gode lærere for å kunne utvikle Kunnskaps-Norge. Det er gjennom god utdanning vi får gode ingeniører, det er også slik vi får gode helsearbeidere. Det er i denne sektoren at de gode ideene dukker opp; her kan det skapes noe nytt. Det er denne sektoren som skal ta Norge over i neste fase, reflekterer Nybø.

– Det er kanskje det som jeg liker best med denne sektoren, den iboende viljen til å alltid gå framover, legger hun til.

En bra dag for landet
Når Nybø skal se tilbake på året som gikk, er det én sak som står fram, og den dreier seg ikke om universitets- og høgskolesektoren.

– Politireformen er en av de store tingene jeg har vært med på å bidra til. Vi fikk et bredt flertall for reformen på Stortinget, forteller Nybø stolt.

– Med den har vi rustet politiet slik at de kan møte de store utfordringene samfunnet vårt står overfor – om det er terror eller menneskehandel eller annen kriminalitet. Ved å slå sammen flere distrikter får vi større enheter og vi samler kompetanse.

– Da vi fikk vedtatt dette, var det en bra dag for landet, sier Nybø som er utdannet jurist og har jobbet i syv år som jurist og advokat i offentlig og privat sektor før hun inntok politikken på fulltid. 

Når vi spør henne hva det mest utfordrende har vært i året som gikk, er det også politireformen hun trekker fram.

– Det er de seirene som er vanskelige, som er best. Og det er også da du bli gladest. Glad når du får til ting som ikke er lett.

Synlig politiker
Som et vippeparti er Venstre i vinden og synlig som aldri før. Det er også det som gjør politikk så gøy, mener Nybø.

– Vi har en politisk situasjon som gjør at Venstre har stor innflytelse. Det gjør at vi påvirker ting, og det er gøy, sier venstrepolitikeren som påpeker at hun er med i politikken fordi hun ønsker å gjøre noe bra for samfunnet.

– Det å drive med politikk er veldig meningsfullt. Det er en ære og et privilegium hver eneste dag.

Også mediene finner mening i det Iselin Nybø har å melde. På oppdrag fra Aftenposten målte medieanalysebyrået Retriever tidlig i år hvor mange ganger stortingsrepresentantene som ble valgt inn for første gang høsten 2013, er omtalt i ulike norske nyhetsmedier. Venstre markerte seg kraftig, ikke minst med Iselin Nybø som kom på 5. plass som klart beste kvinne.

– Det har noe med rollen Venstre nå har i norsk politikk. Vi er et opposisjonsparti, og vi samarbeider med regjeringen. Våre standpunkt betyr følgelig mye for utfallet av sakene. Det gjør oss også interessante for mediene, sier Nybø.

Hun påpeker også at utdanning og justis, som hun er talskvinne for, er viktige området for samfunnet og følgelig også mediene.

– Det er ikke for å være i mediene jeg er politiker, men det er for å vise hva jeg og Venstre står for.

Dytter samfunnet i riktig retning
– Som stortingspolitiker føler jeg et ansvar for hvilken retning samfunnet går i. Det er når du er med på å diskutere forlik på Stortinget – om integrering, om flyktninger – det er da du opplever at du hele veien er en del av det som skjer. Da kjenner jeg på at jeg noen ganger skulle ønske vi fikk til noe bedre, forklarer Nybø.

– For meg handler det om å påvirke mest mulig i den retningen som jeg og Venstre mener er den riktige veien å gå, og hele tiden være bevisst på at beslutningene vi gjør har stor betydning for enkeltmennesker og stor betydning for samfunnsutviklingen. 

En pause fra ansvaret
Iselin Nybø har kommet hjem til jul. Nå skal julen feires i huset på Storhaug med samboer, foreldre og samboerens foreldre. Julaften er det pinnekjøtt fra Suldal på bordet.

For Nybøs del blir dette en jul som også vil preges av tapet av vennen og kollegaen, Helge Solum Larsen.

– Det er trist å tenke på at en av de fremste politikerne i Stavanger nå er borte. Han er en av dem jeg har hatt mest med å gjøre innenfor politikken opp gjennom årene.

– Det blir en stille og rolig jul, konstaterer Nybø.

Politikeren tar seg fri fram til 6. januar – da har hun sitt første møte på nyåret i Oslo. Og kanskje venter det også et aldri så lite nyttårsball med komitémedlemmene, som i fjor. 

På spørsmål om hun har et nyttårsønske, blir hun overrumplet.

– Oi, nyttårsønsker allerede nå? Da må jeg tenke meg litt om. Hvis jeg skal ha noen ønsker for det nye året må det ha noe med det store bildet å gjøre, reflekterer Nybø før hun tar sats:

– Vi legger bak oss et år med store uroligheter i verden og Europa, med terror og flyktningestrømmer og i tillegg en økonomisk krise i vår region. Da er det vanskelig å komme forbi et ønske om at ting skal bli bedre, sier politikeren som kjenner på et stort ansvar – som hun nå i jula, i likhet med mange andre, kan legge litt til side.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen