MENY

Tatiana Iakovleva er blitt professor i entreprenørskap

Tatiana Iakovleva ved Handelshøgskolen ved UiS er tildelt personlig opprykk til professor i entreprenørskap.

Hun er dermed første deltaker i prosjektet Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse som fikk opprykk, ett år etter at prosjektet startet. Gjennom prosjektet ønsker UiS blant annet å rekruttere, motivere og støtte kvinner i førstestillinger til et framtidig professorat i et opprykksprogram.

Kompetent og produktiv forsker

Komiteen som har vurdert søknaden trekker fram at Iakovleva er en kompetent og produktiv forsker innen entreprenørskap og innovasjon, områder som har brede nasjonale og internasjonale nedslagsfelt. Hennes faglige styrke er inngående kunnskap om nyskaping og innovasjon på bedriftsnivå og på regionalt nivå. Med over 30 publikasjoner i internasjonale publiseringskanaler har Iakovleva klart å formidle kunnskapen bredt.

Iakovleva har jobbet på Handelshøgskolen ved UiS siden 2009, og fra 2010 til 2016 var hun ansatt på Senter for Innovasjonsforskning. Hun fullførte doktorgraden i entreprenørskap og innovasjon i 2008 ved det som nå er Nord universitet.

Viktig anerkjennelse

Entreprenørskap blant kvinner er ett av temaene Iakovleva har jobbet aktivt med. Det er ikke lett å kombinere familie og arbeid. Det kan den ferske professoren, som også er mor til fire barn, selv bekrefte. Hun mener det er utrolig viktig å få anerkjennelse for kompetansen og fortsette jobben i den nye rollen.

Professortittelen åpner nye dører, og det kan bli nyttig i forhold til Iakovlevas nye  forskningsprosjekt Digitalize or die som handler om digitalisering og ansvarlig innovasjon i helse og velferdssektoren.

Tekst: Benedicte Pentz

Professor Tatiana Iakovleva ved UiS

Inngående kunnskap om nyskaping og innovasjon på bedriftsnivå og på regionalt nivå, var med å kvalifisere Tatiana Iakovleva til professor. (Foto: Natalia Khrunyk)