MENY

Tatt opp i OG21-styret

Professor Merete Vadla Madland ved Det nasjonale IOR-senteret ble nylig utnevnt til medlem i styret for den nasjonale petroleumsstrategien OG21.

Merete Vadla Madland og Terje Søviknes Senterleder Merete Vadla Madland ved Det nasjonale IOR-senteret i samtale med olje- og energiminister Terje Søviknes under hans besøk ved senteret i feruar i år. Foto: Mari Løvås

OG21 er den nasjonale teknologistrategien for petroleumsindustrien i Norge. Senterleder ved Det nasjonale IOR-senteret, Merete Vadla Madland, ble nylig bedt om å representere universitetssektoren i OG21-styret. Det har hun takket ja til, og torsdag 15. juni deltok hun i sitt første styremøte.

Forskning og utvikling

«Jeg vil takke for at du stiller som representant i OG21s styre. Styrets arbeid er viktig for konkretisering og implementering av OG21-strategien. En viktig oppgave i den forbindelse er å videreutvikle forsknings- og utviklingssamarbeidet i olje- og gassnæringen,» heter det i utnevnelsesbrevet fra olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). 

Utvikling av kompetanse i norske forskningsmiljøer står også sentralt i styrearbeidet, og er en viktig grunn til at Madland var ønsket i styret.

«Det gjelder særlig teknologiområder som er viktige for å møte hovedutfordringene på norsk sokkel fremover. I tillegg skal styret gi råd om myndighetenes arbeid med forskning og teknologiutvikling i petroleumssektoren,» skriver Søviknes i brevet.

– Sterkere sammen

Søviknes skriver videre at han ser fram til Madlands bidrag i styret og ønsker henne lykke til i arbeidet.

Madland på sin side, håper hun kan være et godt bidrag til styret.

– Jeg håper å kunne bidra med flere ting. Gjennom Det nasjonale IOR-senteret har jeg inngående kjennskap til samspillet mellom myndigheter, selskaper og forskere. Jeg har stor tro på samarbeid – jeg vet at vi er sterkere sammen. Det er også noe som beskrives i den nye olje- og gasstrategien fra OG21, at vi må gjøre en felles innsats, sier Madland.

Resten av OG21-styret består av Elisabeth Kvalheim (styreleder), Christina M. Johansen, Torjer Halle, Roy Ruså, Siri Helle Friedemann, Arne Holhjem, Kjartan Pedersen, Torgeir Knutsen og Lars Sørum.

Tekst: Kjersti Riiber