MENY

Teknologi for bedre helsetjenester

Hvordan kan velferdsteknologi brukes for å bedre helsetjenestene? I et nytt prosjekt skal Stavanger kommune, Stavanger Universitetssjukehus, IRIS og UiS finne svar.

I prosjektet skal det forskes på implementering av velferdsteknologi, altså hvordan kommuner kan ta i bruk teknologi for å bedre tilbudet på sine helsetjenester.

Forskningen i prosjektet omfatter blant annet et dybdestudium i Stavanger kommune av løsninger som både er iverksatt, under utprøving og under planlegging. I prosjektet skal også sentrale funn fra Stavanger sammenlignes med andre kommuner på Vestlandet.

Oppskriften på suksess
Fra Universitetet i Stavanger deltar postdoktor Siri Wiig ved Institutt for helsefag, samt førsteamanuensis Eric Brun og førsteamanuensis Bjørge Laugen ved Senter for Innovasjonsforskning. Professor Chunming Rong ved Institutt for data- og elektroteknikk er en nær samarbeidspartner. Rong er prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet Safer@home.

– Målet med prosjektet er å finne fram til forutsetningene for en vellykket innføring av velferdsteknologi i offentlig sektor, forteller Siri Wiig, som til daglig forsker på kvalitet og sikkerhet i helsesystemer.

I prosjektet skal hun særlig se nærmere på velferdsteknologi som hjelpemiddel i samhandling og kommunikasjon mellom kommunal tjenestetilbyder og spesialisthelsetjeneste. Og hun skal være biveileder for en stipendiat tilknyttet Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved SUS.

– Vi skal blant annet studere endringsprosesser som denne måten å organisere tjenestene på vil medføre. Velferdsteknologi er jo nytt og utfordrende både for helsepersonell, brukere og organisasjoner, sier Wiig.

Bredt og tett samarbeid
Det er Stavanger kommune som eier prosjektet, mens IRIS skal stå for prosjektledelsen. SUS og UiS er partnere i prosjektet. Sammensetningen skal sørge for en tett kobling mellom tjenesteytere og forskningsmiljø.

Samarbeidsprosjektet støttes nå med 2,1 millioner kroner av Regionalt forskingsfond Vestlandet og har en varighet på tre år.

Les mer om tildelingen fra Regionalt forskningsfond Vestlandet
Les mer om prosjektet Safer@home