MENY

Teknologi- og innovasjonsbygg for industri og akademia

UiS inviterer industrien til å bli med på laget for å styrke regionens krefter innen teknologi og innovasjon.

Planen er et 9600 kvadratmeter stort bygg som skal huse laboratorier og kontorfasiliteter for forskere, studenter og næringsliv knyttet til teknologiutvikling innenfor fagområdene «olje og gass», «havteknologi» og «nyskapning og omstilling».

Felles utfordringer krever felles innsats

Universitetet vil sammen med næringsliv og myndigheter utvikle teknologiene som gjør regionen bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. I det nye bygget skal industri og akademia komme sammen og arbeide på tvers av fag for å finne løsninger, samt å skape teknologien vi har bruk for i framtiden.

– Denne regionen har en lang tradisjon for å løfte i flokk. Sammen kan vi skape en framtid der vi er ledende internasjonalt, sier prosjektleder og leder for eksterne relasjoner ved Det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Terje Frøiland.

Bygget skal brukes til forskning, teknologiutvikling, kommersialisering og undervisning.

– Ved å løfte sammen skaper vi en bærekraftig framtid både for den enkelte, bedrifter, regionen og nasjonalt, understreker Frøiland.

Neste fase er forprosjektering, og siden penger over statsbudsjettet lar vente på seg, jobbes det for andre løsninger. 

– Det er i god jærsk ånd å smi mens jernet er varmt, sier Frøiland.

Økt olje- og gassutvinning, havteknologi og omstilling

Bygget skal romme fasiliteter knyttet til teknologiutvikling innenfor tre fagområder. Det første er «økt og forbedret utvinning av olje og gass». I dag er UiS partnere i to nasjonale sentre på feltet: Nasjonalt IOR-senter (senter for økt oljeutvinning), og DrillWell (senter for forskningsdrevet innovasjon knyttet til boring og brønn).

Det neste fagområdet dekket i bygget er «Havteknologi», som dekker alle tema relatert til virksomhet til havs. I det nye teknologi- og innovasjonsbygget planlegges det et vind-, bølge- og strømningslaboratorium som kan brukes i videreutviklingen av forskning knyttet til offshore- og havteknologi. Dette laboratoriet er unikt både nasjonalt og internasjonalt.

Det tredje satsingsområdet er «nytenkning, nyskapning og omstilling». Her skal kompetanse og teknologi fra olje- og gassektoren kobles med blant annet fornybar energi, helseteknologi, informasjonsteknologi og matteknologi.

Satsningsområdene sammenfaller med fakultetets prioriterte hovedtema de neste årene: Olje og energi, hav, helse og IKT og infrastruktur.

Terje Frøiland.

Terje Frøiland er prosjektleder for nytt teknologi- og innovasjonsbygg ved UiS. Foto: Maria Gilje Torheim