MENY

Teknologimiljøene sør for Dovre samles

Teknologimiljøene i sør, øst og vest går nå sammen om en nasjonal forskerskole for teknologi. Satsingen skal gi Norge flere høyt utdannede i teknologi og de ingeniørene landet trenger.

UiS går nå sammen med ni andre høgskoler og universitet for å danne en nasjonal profesjonsrettet forskerskole for teknologi. Alle deltakerinstitusjonene tilbyr treårig ingeniørutdanning. Halvparten av dem tilbyr også ph.d.-utdanning.

– UiS er sammen med Universitetet i Agder og Universitetet for miljø- og biovitenskap med på å trekke opp de andre institusjonene. De høgskolene som ikke tilbyr ph.d.-utdanninger, skal gjennom forskerskolen forsterke den forskningsbaserte undervisningen sin, sier dekan Ole Ringdal ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS.

Han er en av initiativtakerne og en drivende kraft for samarbeidet som skal styrke profesjonsutdanningen i teknologi.
Han viser til en evaluering av ingeniørutdanningen fra 2008 hvor det går fram at mange av ingeniørutdanningene i Norge mangler forskerkompetanse. Forskerskolen som nå dannes, er et svar på evalueringen som er gjort av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

– Dette gjør vi for å styrke det faglige nivået på alle nivå i ingeniørutdanningene, ikke bare på forskernivå. Ved å samle teknologimiljøene sør for Dovre i et fellesskap, vil vi få større faglig bredde og slik styrke profesjonsutdanningen hos alle institusjonene, sier Ringdal.

Flere stipendiater
Ringdal mener forskerskolen vil føre til en rekke gunstige virkninger, blant annet vil det gjøre fagmiljøene i stand til å ta imot flere stipendiater i teknologiske fag.

– Vi utfordrer myndighetene til å opprette flere ph.d.-utdanninger. Som en nasjonal forskerskole for teknologi
blir vi et viktig verktøy for myndighetene i kampen for å levere nok ingeniører til samfunnet, og særlig høgt utdannende ingeniører med spesialkompetanse, påpeker dekanen.

Med en styrking av ingeniørutdanningen vil man også kunne rekruttere enda flere gode kandidater til ph.d.-utdanningen blant de rundt 10 000 teknologistudentene som institusjonene har til sammen.

Stor teknologiallianse
Samarbeidet er langt fra ferskt. Med såkalte SAK-midler fra myndighetene begynte universitetene i Stavanger og Agder i 2009 et samarbeid om forskerutdanning sammen med høgskolene i Telemark og Gjøvik. Alle de fire institusjonene tilbyr doktorgradsutdanninger i teknologi.

Ettersom Norge har et stort behov for kompetanse på førstestillingsnivå, inviterte partnerne i tillegg med seg en høgskole hver. Disse tilbyr ikke doktorgrad i teknologifag, men har behov for å bygge opp kompetanse. Slik ble høgskolene i Buskerud, Gjøvik, Bergen og Stord/Haugesund med i alliansen.

Nå har også en annen gruppering ønsket å delta, nemlig Oslofjordalliansen, med Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Østfold og den nevnte Høgskolen i Buskerud.

– Med dette samarbeidet skal vi sikre faglig bredde og dybde i det vi holder på med. Slik vil kvaliteten på forskerutdanningene og valgmuligheten for den enkelte ph.d.-student bli større, uansett om han eller hun befinner seg i Haugesund eller på Gjøvik.

UiS er storebror
– UiS har flest ph.d.-stipendiater i ingeniørfag og teknologi og er storebror i dette samarbeidet. Nå skal vi dele kompetansen vår med høgskolene i regionen. Vi har for eksempel gode ph.d.-programmer som er aktuelle for olje- og gassvirksomhet, informasjonsteknologi og energi, sier Ringdal.

Ett av hovedmålene med nettverket er å styrke relevansen til utdanningen gjennom forsterket industrikontakt. De tematiske områdene for forskerskolen er definert ut fra tverrfaglige industribehov, og ikke ut fra klassiske faggrenser.

– UiS har tradisjon for godt samarbeid med industri og bedrifter. Med våre partnere skal vi bli et slagkraftig kunnskapsnettverk som bidrar til både regional og nasjonal verdiskapning, påpeker Ringdal.

Den nasjonale forskerskolen vil arbeide med ulike tematiske områder, som olje og gass, informasjonsteknologi, prosessindustri, energi og miljø, velferdsteknologi, teknologiledelse, systemer og automatisering, sikkerhet, bærekraftig infrastruktur og bioteknologi.

Denne saken er hentet fra Univers.