MENY

Tendensiøs fremstilling av UiS-formidling

Aftenbladet omtaler 20. februar Morgenbladets oversikt over Norges 100 mest siterte professorer, der UiS er representert med seks professorer, hvorav to i professor II-stillinger (20 prosent stillinger). - Når Aftenbladets journalist begynner å sammenligne UiS med de andre universitetene, bærer det fryktelig galt av sted, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes.

I artikkelen framstilles det som om UiS, med sine 65 professor I-stillinger burde ha like mange plasseringer på listen som Universitetet i Oslo (776 professorer), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (557 professorer) og Universitetet i Bergen (450 professorer). Det er selvfølgelig helt urealistisk, mener Selnes.

Vurdert på bakgrunn av tallet på professorer, skulle 12 ganger så mange UiO-professorer som UiS-kollegaer ha vært på listen over de 100. UiB har eksistert over lang tid, og har syv ganger så mange professorer som UiS. Slik sett burde UiB hatt med mer enn syv ganger så mange professorer på lista som det UiS har. Men de har bare med to-tre ganger så mange.

Mot denne bakgrunnen alene skulle en vente at forholdet mellom UiS og UiO, blant de mest refererte i media, var én til 12. På Aftenbladets liste er tallet én til åtte. Universitetet for miljø- og biovitenskap har 117 professorer, men bare en professor er med i oversikten.

Feil i sitat
- Det er heller ingen som har sagt, som Aftenbladet skriver, at forskning som ikke formidles, er å forske for søppelbøtta. Det vi har sagt, er at alt for mye forskning ligger i skrivebordskuffen, fortsetter Selnes.

Undersøkelser har vist at et fåtall forskere er svært aktive og synlige innenfor den allmennrettede forskningen. Halvparten av alle populærvitenskapelige bidrag i Norge i perioden 1998-2008 ble publisert av seks prosent av det faste vitenskapelige personalet i institusjonene, viser siste forskningsmelding.

Riktig tolkning av tall
- Når tallene tolkes riktig, har vi grunn til å være stolte over å ha flere professorer inne på listen. UiS har dessuten flere stillingskategorier enn professorer som er aktive formidlere. Disse er ikke med i undersøkelsen, framholder Selnes.

- Likevel ønsker vi at enda flere på UiS skal være synlige i mediene både med formidling av forskningsresultater og som deltakere i samfunnsdebatten, oppfordrer Selnes.

Det som er viktig å merke seg, er at Morgenbladets oversikt kun viser hvor mange ganger et professornavn er i mediene. Den sier ingenting om hvorfor de er sitert. Følgelig er det flere som er sitert i mediene i kraft av en annen funksjon enn professorembetet, for eksempel ved å ha et verv på andre områder i samfunnslivet.

Les også:

Roland mest siterte UiS-professor i 2007 (artikkel fra UiS Nettavis 15.02)

Stavanger langt mindre synlig enn Bergen (artikkel i Stavanger Aftenblad 20.02)