MENY

Teori og praksis i helse- og omsorgssektoren

30. og 31. oktober arrangeres konferansen "Kjønn, Sted, Omsorg- et møte mellom teori og praksis" i Tjodhallen på UiS.

Konferansen vil sette fokus omsorgsrelasjoner og omsorgsbegreper, steder og lokasjoner for omsorg, kropp, helse, og selvbevissthet i relasjoner til andre.

"Kjønn, Sted, Omsorg- et møte mellom teori og praksis" vil fungere som et møtested mellom helsefagene på UiS og helse- og omsorgssektoren, med andre ord et møte mellom teori og praksis. Konferansen er åpen for studenter, yrkesgrupper, fagmiljøer og andre interesserte. Påmelding til Ingvil Hellstrand (ingvil.f.hellstrand@uis.no) innen 1. oktober.

Arrangører er Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning ved UiS i samarbeid med forskergruppen ”Profesjonell utvikling i relasjonsyrker”.

Program:
Tirsdag 30. oktober

09.30: Åpning
10.00: Tove Pettersen, 1. aman.
”Relasjoner og etikk – ulike tilnærminger”
10.45: Spørsmål og diskusjon
11.30: LUNSJ
12.45: Kari Martinsen, Professor, Dr. Philos
”Avfortryllelsen av kroppen i medisinens makt-kunnskapsrom – er det rom for omsorg?”
13: 30: Spørsmål og diskusjon

16.30: Velkomst på Rogaland Kunstmuseum med utstillingen ”Folk og steder, rom og ting” og Nuart07. Presentasjon av utstillingene.

Onsdag 31. oktober

10.00: Lisa Käll, Dr. Philos.
”Glädjens skratt och skrattets glädje: Om den ekspressiva kroppen”
10.45: Spørsmål og diskusjon
11.30: LUNSJ
13.00: Anna Luise Kirkengen, Dr. Med.
”Den levde, kjønnede kroppen i medisinen”
14.00 Spørsmål og diskusjon
15.00 Avslutning

Om foredragsholderne:
Dr. art Tove Pettersen er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi-, idé-, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Hun tok doktorgraden i 2004 med avhandlingen ”Comprehending Care. Problems and Possibilities in Carol Gilligan`s Ethics of Care”. I perioden 2005-2006 var hun postdoktor ved Etikkprogrammet (UiO) for å arbeide med Simone de Beauvoir, og som forskningsleder for Etikkprogrammets sommerskole. Pettersen har publisert flere bøker og en rekke fagartikler, blant annet om omsorgsetikk, relasjonsetikk og Simone de Beauvoirs etikk.

Dr. philos. Kari Martinsen er utdannet sykepleier, magister i filosofi og professor i sykepleievitenskap. En rød tråd i hennes forfatterskap kan sies å være ”den politiske samaritan”. Hun er ansatt som professor ved Høgskolen i Harstad/ Diakonissehjemmets høyskole

Dr. philos. Lisa Folkmarson Käll er ansatt som forsker ved Centrum for Genusvetenskap ved Uppsala Universitet, Sverige, hvor hun jobber med et prosjekt om annethetsbegrepet i feministisk filosofi. Käll disputerte i Women’s Studies ved Clark University, USA, i 2004 med avhandlingen ”Becoming Woman-- Becoming Self--Becoming Other. Hun disputerte for sin andre doktorgrad, denne i filosofi, i 2007 med avhandlingen ”Expressive Selfhood” ved Centrum for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitetet. Käll er også tilknyttet Senter for kjønns- og kvinneforskning ved Universitetet i Oslo.

Dr. med. Anna Luise Kirkengen er spesialist i allmennmedisin. Hun er tilsatt som Professor II ved Institutt for Samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø og ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin NTNU. Kirkengen er også seniorforsker ved Universitetssykehuset Akershus. En rød tråd i hennes forskning og forfatterskap er hvordan vond og vanskelig erfaring, spesielt tidlig i livet, preger helsen på en kjønnet måte. Kirkengen er forfatter til bøkene ”Inscribed bodies. Health impact of childhood sexual abuse” (2001) og ”Hvordan krenkede barn blir syke voksne” (2005).