MENY

Teoritung ungdomsskule

- Mange elevar i ungdomsskulen føler dei mislukkast og at det dei kan ikkje blir anerkjent i skulen, seier Elin Thuen, forskar ved Senter for åtferdsforsking ved Universitetet i Stavanger.