MENY

Testet VR-briller i det digitale verkstedet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fikk teste ut gøyale digitale læremidler og lære mer om digitalisering og studentrekruttering da hun besøkte lærerutdanningene ved UiS.

 • Statsråd Iselin Nybø er godt i gang med å teste ut VR-briller i Didaktisk digitalt verksted (DDV).
  Statsråd Iselin Nybø er godt i gang med å teste ut VR-briller i Didaktisk digitalt verksted (DDV).
 • Iselin Nybø besøkte lærerutdanningene ved UiS for å lære mer om hvordan det jobbes med ulike tiltak som f.eks. digitalisering og rekruttering.
  Iselin Nybø besøkte lærerutdanningene ved UiS for å lære mer om hvordan det jobbes med ulike tiltak som f.eks. digitalisering og rekruttering.
 • Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø får hjelp av studentassistent Eirik Midbøe Lunde.
  Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø får hjelp av studentassistent Eirik Midbøe Lunde.
 • – Digitalisering i lærerutdanningene er et viktig satningsområde for oss her på UiS, uttalte prodekan for undervisning, Brita Strand Rangnes.
  – Digitalisering i lærerutdanningene er et viktig satningsområde for oss her på UiS, uttalte prodekan for undervisning, Brita Strand Rangnes.
 • Sammen med grunnskolelærerstudent Alva Eide, kunne kontorsjef Birgitte Tysdal fortelle om hvordan de har jobbet aktivt med en rekke rekrutteringstiltak so promoteringsfilmer, oppstartsbrosjyrer og ringeprosjekt.
  Sammen med grunnskolelærerstudent Alva Eide, kunne kontorsjef Birgitte Tysdal fortelle om hvordan de har jobbet aktivt med en rekke rekrutteringstiltak som promoteringsfilmer, oppstartsbrosjyrer og ringeprosjekt.
 • Iselin Nybø intervjues av NRK Rogaland.
  Iselin Nybø intervjues av NRK Rogaland.

– Oi! Dette føltes virkelig. Og jeg som aldri før har vært i denne byen. Det er jo vakkert her. 

Det føles nok akkurat som om hun står midt i Venezias gater og skal prøve å ta seg rundt i de mange, trange smauene byen har å by på, men i virkeligheten står hun med VR-briller på i det nyoppstartede Didaktisk digitalt verksted (DDV) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger. 

– Et viktig satningsområde

Den ferske ministeren for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, er på besøk hos universitetets lærerutdanninger, og har fått mulighet til å teste ut et virtuelt spill som kan ta henne med til alle verdens kriker og kroker.

Og det var nettopp digitalisering som var et av de sentrale punktene på agendaen, og som statsråden var spesielt interessert i å lære mer om. 

– Digitalisering i lærerutdanningene er et viktig satningsområde for oss her på UiS. Dette rommet er kommet på plass for å sørge for at vi har et sted der studenter og ansatte kan få teste ut nye digitale verktøy, og lære mer om hvordan det best mulig kan tas i bruk i undervisningssammenheng. Vårt mål er at DDV-en skal gjøre arbeids- og studiehverdagen kjekkere og mer meningsfylt for våre studenter og ansatte, og at vi med dette rommet skal bli enda flinkere til å dyktiggjøre studentene våre til den jobben de skal gjøre, fortalte Brita Strand Rangnes, prodekan for undervisning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

– Tett samarbeid med praksisfeltet

Statsråden fikk også informasjon om andre sentrale satsningsprosjekter og om den praksisretta forskningen som pågår ved fakultetet som handler om blant annet dybdelæring i barneskolen, klasseromsforskning og lærerutdanningsforskning.

– Vi er også opptatt av å ha et tett samarbeid med praksisfeltet. Vi har lenge hatt partnerskapsavtaler med skoler og barnehager i regionen og vi har også samarbeidet om forsknings-og utviklingsarbeid. Nå er vi i gang med å etablere universitetsbarnehager og universitetsskoler. Det er viktig å ha et godt samarbeid om dette. Vi utdanner nemlig ikke lærere alene, men sammen, og er avhengig av å ha praksisfeltet med på laget, uttalte Strand Rangnes. 

Nybø var også interessert i å høre om offentlige ph.d.-er i skolen kunne være en vei å gå for UiS. Det kunne prodekanen ikke avkrefte, og mente at det ville være en fin mulighet å få til utveksling på dersom det var midler til det.

Interessert i rekrutteringsarbeidet

Ministeren var også interessert i å høre mer om hvordan UiS har jobbet med rekruttering til lærerutdanningene. Fra 2013 og frem til i dag har universitetet hatt en positiv utvikling, både i antall søkere og antall fremmøtte studenter til lærerutdanningen. Ved studiestart 2017, var alle studieplassene på lærerutdanningene fylt opp. Også når det kommer til rekrutteringsarbeidet til grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, har UiS lykkes godt, selv om dette har vært en utfordring nasjonalt.

Sammen med grunnskolelærerstudent Alva Eide, kunne kontorsjef ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Birgitte Tysdal, fortelle hvordan de har jobbet aktivt med promoteringsfilmer, oppstartsbrosjyrer og ringeprosjekt som noen av tiltakene for å sikre seg nok studenter på sine studier. Et av disse tiltakene var denne filmen om matematikkdidaktikk, der også Nybøs forgjenger hadde en rolle.

– Denne filmen var faktisk en av grunnene til at jeg valgte lærerutdanningen, men var også avgjørende for at jeg til slutt landet på UiS som studiested. Den fikk meg til å innse hvor viktig det er med gode matematikklærere, fortalte grunnskolelærerstudent, Alva Eide. 

Får forme fremtiden

Selv forteller Nybø at hun med dette besøket ønsket å sette et særskilt fokus på lærerutdanningene fordi hun anser læreryrket for å være et av de viktigste yrkene som finnes. Hun skal også besøke andre universiteter og høgskoler med lærerutdanninger, og ønsker å lære mer om hva de ulike utdanningsinstitusjonene fokuserer på når det kommer til f.eks. digitalisering og rekruttering.

Og til de som vurderer lærerutdanning nå før søknadsfristen for høyere utdanning går ut, har statsråden følgende oppfordring:

– Dersom du ønsker et yrke der du får være med å forme fremtiden, og der du får utdanne neste generasjon til fremtidens yrker, bør du ikke være i tvil – da bør du velge lærerutdanningen, sier Nybø. 

Ministeren var også innom Lesesenteret der hun fikk innsikt i pågående forskningsprosjekt og aktuelle problemstillinger. Les egen sak om . 


Tekst og foto:
Maria Gilje Strand