MENY

Tettere samarbeid med Aalborg

Aalborg Universitet har historisk sett vært en god samarbeidspartner for universitets- og høgskolemiljøet på Ullandhaug. Nå styrkes samarbeidet med det danske medlemmet av ECIU-nettverket gjennom fellesprosjekter innen teknologi.

Universitetet i Stavanger hadde besøk av en delegasjon fra Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet (AAU) 9. oktober. På agendaen stod planer for videreføring av samarbeid innen forskning og utdanning.

UiS hadde akkurat blitt tatt opp som det ellevte fullverdige medlemmet av innovasjonsnettverket ECIU, hvor AAU også er medlem. Besøket var derfor en spesielt god anledning til å styrke samarbeidet med Aalborg og dra nytte av nettverkets muligheter.

Forskningstungt universitet
Dekan Eskil Holm Nielsen fra TekNat ved AAU innledet sin presentasjon av fakultetet med å gjøre det klart at Aalborg ønsker å knytte tettere kontakt til forskningsmiljøet i Stavanger.

- Vårt perspektiv er et mer intensivt samarbeid omkring olje- og gassteknologi, slo han fast.

AAU har et sterkt og innovativt forskningsmiljø, spesielt innen teknologifag. TekNat-fakultetet alene har 646 ph.d.-studenter. Rundt 80 prosent av finansieringen til doktorgrader kommer enten direkte fra staten eller forskningsrådet. Danmark bruker nemlig en betydelig større andel av statsbudsjettet til forskning enn Norge.

Problembasert læring
Spesielt innenfor anvendt forskning har AAU svært gode resultater. Og Aalborg-studentene blir tidlig introdusert til praktiske prosjekter som er relevante for næringslivet.

- Problembasert læring er vårt varemerke og er en klar styrke. Problemløsning er en etterspurt kompetanse i næringslivet, sier Holm Nielsen.

Problembasert læring er et økende satsningsområde også ved UiS.

Konkrete planer
Flere konkrete planer kom på bordet under besøket. De to universitetene har allerede studentutveksling innen urban design. UiS inviterte også AAU inn i et europeisk samarbeid om energiproduksjon og energibruk i nordsjøregionen. I tillegg ble det diskutert en mulig etablering av et Erasmus mundus-program innen olje og gass.

Dekan Ole Ringdal trekker fram den strategiske viktigheten av samarbeidet.

- Gjennom å fremme erfaringsutveksling mellom de to universitetene vil vi styrke vårt samarbeid med ECIU, sier han.

Historisk bakgrunn
Tilknytningen til Aalborg har historiske linjer tilbake til da Høgskolesenteret i Rogaland, som det het den gang, arrangerte sin første doktogradsdisputas i 1991. Undervisningen, forskningen og disputasen foregikk i Stavanger, mens selve diplomet ble delt ut i Aalborg, siden doktorgrader i Norge bare kunne deles ut av universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Etableringen av doktorgraden innen petroleumsteknologi møtte sterk motstand fra politisk hold, da det het fra daværende utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes at "vi klarer oss fint med de fire universitetene vi har." Aalborg Universitet ble en særdeles viktig støttespiller for Høgskolesenteret i Rogaland, og senere Høgskolen i Stavanger, på veien mot universitetsstatus.