MENY

The 1st Stavanger Reading and Writing Conference

Torsdag 30. august samles 140 delegater i Tjodhallen til The 1st Stavanger Reading and Writing Conference, en internasjonal konferanse om lesing og skriving. Delegatene, som i hovedsak kommer fra Norden, får høre anerkjente foredragsholdere fra hele verden.

- Vi er stolte av å kunne presentere så mange navn i verdensklasse innenfor lese- og skriveforskning, sier professor Victor van Daal ved Lesesenteret som er hovedansvarlig for konferansen. - Det å kunne presentere foredragsholdere som Bruce Pennington fra University of Denver, Dick Olsson, University of Colerado og Carsten Elbro fra Universitetet i København gjør at vi har store forventninger til spennende og interessante dager, sier han.

Første dag blir viet til temaene leseforståelse og komorbiditet. Aktuelle tema, forsetter van Daal og viser til den internasjonale undersøkelsen PISA, som bl.a. viser at nordmenn internasjonalt er gjennomsnittlige lesere. De andre nordiske landene er bedre lesere enn oss. Flere av innleggene kan være med å belyse hvorfor vi er dårlige lesere og hva vi kan gjøre med det.

Jane Oakhill, fra Universitetet i Sussex i England er hovedinnleder til temaet leseforståelse. Hun har arbeidet med årsakssammenhenger ved utvikling av barns leseforståelse. Forståelse er formålet med lesing og lytting. Hvordan barn utvikler ferdigheter i å forstå tekst og tale gir oss kunnskaper om hvordan hjelpe de som har lærevansker.

- Jeg vil også trekke fram Joe Torgersen fra Florida State University som er hovedinnleder på dag 2 der intervensjon er tema, sier van Daal. Torgersen har i sin forskning spurt; - er det håp for de håpløse. Han har tatt for seg de vanskelige tilfellene. De som har lese- og skrivevansker og som har vært fulgt opp noen år, men allikevel ikke har forventet utvikling i lese- og skriveegenskapene.

- Ellers er Tom Nicholson fra Massey Universitetet i Auckland, New Zealand et spennende bekjentskap. Han jobber utifra en teori om at lese- og skrivevansker kan oppdages allerede på barnehagestadiet. Vil oppfølgingen være mer effektiv om den starter før barna begynner på skolen og hvordan kan en best forberede barna på å bli gode lesere? Nicholsen er kjent for å jobbe nært og direkte med barna i sin forskning, avslutter Victor van Daal.

Det er satt opp 2 tema hver dag og hver bolk avsluttes med en paneldebatt som også er ledet av foredragsholdere. Tema for dag 1 er leseforståelse og komorbiditet, dag 2 intervensjon og leseproblemer sett i sammenheng med adferd og genetikk, og dag 3 har Fonologi og lese- og skriveproduksjon som tema.

Konferansen varer fra torsdag 30. august til lørdag 1. september. 3. – 5. september vil flere av innlederne være med på workshops i Hulda Garborgshus (O-101).

Konferansen er for alle som jobber med, eller er interessert i lesing og skriving fra alle innfallsvinkler, og på alle nivå, og er åpen for ansatte og studenter ved UiS.

For studenter og ansatte – klikk her.

Les mer på